Pjongjang, 25 marca (KCNA) — W Pjongjangu odbyło się spotkanie z okazji 65. rocznicy powstania Narodowego Pokojowego Komitetu Korei (NPKK).

Obecni na spotkaniu byli członkowie Stałego Komitetu NPKK, przedstawiciele miasta Pjongjang i lokalnych komitetów oraz goście honorowi.

Na spotkaniu zostało sporządzone sprawozdanie oraz wygłoszono przemówienia.

Przemawiający odnieśli się do rożnych form aktywności anty-wojennej komitetu na rzecz pokoju, przeprowadzonych w ciągu ostatnich 65 lat w ramach wysiłków na rzecz złagodzenia napięć na Półwyspie Koreańskim, osiągnięcia niezależnego i pokojowego zjednoczenia kraju oraz obrony pokoju i bezpieczeństwa w północno-wschodniej Azji i reszcie świata.

Stwierdzili, iż istnieje niebezpieczeństwo wojny na półwyspie, z powodu anachronicznej wrogiej polityki wobec KRLD, prowadzonej przez Stany Zjednoczone i ich świtę.

Na spotkaniu wezwano pozarządowe postępowe organizacje międzynarodowe i pro-pokojowe organizacje z różnych krajów do wzięcia czynnego udziału w walce o pokój i zjednoczenie Korei, z właściwym zrozumieniem obecnej sytuacji.

Omówiono kwestię pobudzenia działalności NPKK w najbliższych dniach.

Obradowano nad i zatwierdzono zmianę zasad organizacyjnych oraz wybrano nowych czołowych członków komitetu.

Po spotkaniu uczestnicy obejrzeli zdjęcia zaprezentowane na wystawie działalności komitetu i występ artystyczny.