W Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej Kim Jong Il (1942-2011) jest wiecznym sekretarzem generalnym rządzącej Partii Pracy Korei. Przedstawił jednoczącą jedność, jako rewolucyjną filozofię PPK i stworzył solidną ideologiczną i teoretyczną podstawę do osiągnięcia zwycięstwa koreańskiej rewolucji.

Po rozwinięciu zorientowanego na Juche organizmu społeczno-politycznego, objaśnił rewolucyjną filozofię jednoczącej jedności: Przywódca jest najwyższą częścią społeczności społeczno-politycznej i jest centrum jedności.

Również on rzucił nowe światło na decydującą pozycję armii i wiodącą rolę we wdrażaniu sprawy rewolucyjnej, poprowadził wysiłki zmierzające do osiągnięcia jedności rewolucyjnych szeregów, z Koreańską Armią Ludową jako solidnym rdzeniem i główną siłą. Pod jego przywództwem ludzie i armia kraju pomagali sobie nawzajem, wprowadzając nowy złoty wiek jedności armii i ludzi. Dzięki temu fundamenty kraju zostały umocnione, jak nigdy dotąd.

Uważał urzędników za swoich rewolucyjnych towarzyszy, dzielących się ideologią i celem. Prowadził inspekcje lokalne, gdziekolwiek byli jego żołnierze, obdarzając ich zaufaniem i uczuciem. Dzięki jego kierownictwu powstała integralna Partia armii i ludzi; dzielili dobro i troski ze sobą w każdych okolicznościach, a wielka jedność ludzi i wojska została skonsolidowana z armią, jako solidnym rdzeniem i główną siłą.

W oparciu o tę jednowierszową jedność osiągał jeden sukces po drugim w staraniach o zbudowanie potęgi socjalistycznej.

Mając wzniosły cel, aby jego kraj znalazł się wśród światowych potęg, podtrzymał sztandar budowania socjalistycznej potęgi, gdy kraj stawał w obliczu najcięższych problemów.

Teraz kraj posiada potężny instrument ideologiczny i polityczny oraz siłę militarną, aby bronić swojego systemu socjalistycznego, a ludzie są przekonani, że wkrótce osiągną dobrobyt gospodarczy.

Kim Jong Il rozwinął rewolucyjne szeregi w elitarną wymodelowaną siłę armii. W KRLD armia jest siłą niedoścignioną w ideologicznej świadomości, poczuciu organizacji i skuteczności bojowej oraz niezłomną w duchu wykonywania instrukcji przywódcy aż do śmierci.

Kim Jong Il poprowadził armię do odgrywania roli głównej siły rewolucji, która jest odpowiedzialna za obronę kraju i jako szokową brygadę socjalistycznego budownictwa; przyjął on wiodącą rolę w wykonywaniu doskonałych wyczynów pracy na wszystkich frontach, na których budowano moc socjalistyczną..

Jego armia, która dokonała przełomu w trudnych sektorach o kluczowym znaczeniu, zapewniając, że cywile naśladują jego ducha przeciwstawiania się śmierci w celu realizacji polityki partyjnej. Taki sposób przywództwa miał zasadnicze znaczenie dla przezwyciężenia wszelkiego rodzaju trudności i prób przez skoordynowane wysiłki armii i ludzi oraz przyspieszenie ich rozwoju.

W trakcie walki o zniszczenie imperialistycznych systemów izolowania i zdławienia broni i trwałej blokady ekonomicznej oraz otworzenie nowej drogi do budowania potężnego kraju, udowodniono, że jedyna w swoim rodzaju jest jedność w kraju. Dzięki tej jedności naród koreański mógł zyskać tak cenne owoce, jak potężne elektrownie wodne, zakłady solne, hodowle i bazy drobiarskie, wszystkie zbudowane lub wyremontowane, kiedy kraj przeżywał najtrudniejsze trudności.

Mimo niewielkiego terytorium i liczby ludności, kraj osiągnął epokowy zwrot we wszystkich sektorach, aby rozwinąć się w potęgę socjalistyczną. Tak jak w przeszłości, tak w przyszłości jednomyślna jedność będzie źródłem niezwyciężonej potęgi dla kraju i jego siły życiowej.

 

Dzieło: Kim Jong Il – Filozofia Dżucze –samoistna filozofia rewolucji

Pobierz dzieło (PDF)