Kim Yong Nam, przewodniczący Prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego KRLD, wysłał wiadomość z gratulacjami do Hassana Rouhaniego, prezydenta Islamskiej Republiki Iranu, z okazji nowego roku w Iranie.

W swojej wiadomości wyraził przekonanie, iż przyjacielskie stosunki i współpraca pomiędzy oboma krajami będą się stale rozwijały we wszystkich dziedzinach, szczerze życząc prezydentowi i ludowi Iranu jeszcze większych sukcesów w ich pracy na rzecz obrony suwerenności i godność kraju oraz osiągnięcia rozwoju gospodarczego.

Źródło: KCNA