Pjongjang, 26 marca (KCNA) — Zespół śledczy Komisji Obrony Narodowej (KON) KRLD opublikował memorandum w środę, w cztery lata od zaistnienia sprawy zatonięcia okrętu “Cheonan“.

Memorandum wyjaśnia z obiektywnego punktu widzenia fakty, które zostały do tej pory ujawnione od zaistnienia tej spawy, ponieważ obecne południowokoreańskie władze biją w zużyte bębny eskalacji konfrontacji z rodakami, tak jak to robił poprzedni reżim.

Zauważając, że kulisy ohydnej farsy wychodzą na światło dzienne wraz z upływem czasu, memorandum kontynuuje:

Mający miejsce na wodach Wysepki Paekryong i Wysepki Taechong na Zachodnim Morzu Korei incydent, w którym południowokoreański okręt Cheonan został przedzielony na dwie części bez konkretnego powodu, zdażył się w dniu 26 marca 2010 roku, około godziny 21:00.

Następnie reżim Lee Myung Baka opublikował tak zwane “wyniki badań” w dniu 20 maja, około 50 dni od incydentu, oraz “raport końcowy” we wrześniu.

Został postawiony wniosek, iż statek został zatopiony przez torpedę KRLD.

Jednak zaraz jak rozprzestrzeniła się opowieść o “ataku torpedowym z północy”, stała się ona obiektem silnej publicznej krytyki. Opinia publiczna nazwało to “zbiorem wszelkiego rodzaju podejrzeń” oraz “naciąganymi twierdzeniami opierającymi się na dziwnej logice”.

Potępienie i szyderstwo tego pojawiło się nie tylko w południowej Korei, ale także w USA, centrum tworzenia wrogiej polityki wobec KRLD, i w innych krajach zachodnich.

Niektóre południowokoreańskie media stwierdziły, iż “wszystkie media korzystające z takiej frazy jak zatopienie okrętu ‘Cheonan‘ poprzez eksplozję są mediami fikcyjnymi”.

Im więcej wody upłynie w rzece od tego incydentu i im bardziej krzykliwe stają się południowokoreańskie władze w szerzeniu historyjki o “zaangażowaniu północy w sprawę”, tym mocniej opinia publiczna będzie przekonana, iż północ nie ma nic wspólnego z tą sprawą, a większe podejrzenia i brak zaufania staną się fałszywą historyjką rozpowszechnianą przez nich, zauważa memorandum.

Przypominając, iż sprawa została wykorzystana do eskalacji konfrontacji między północą a południem, memorandum podkreśla, że KRLD konsekwentnie dokonuje wszelkich szczerych wysiłków, aby zbadać sprawę wypadku i poprawić między-koreańskie relacje.

Czytamy w nim:

Zaraz po zatonięciu statku, Stany Zjednoczone zaczęły odpowiednio kształtować opinię publiczną, tworząc wrażenie, iż armia KRLD była zaangażowana w sprawę oraz stwierdziły, że śledztwo południowokoreańskich władz posiada dużą wiarygodność i wyrażają one pełne poparcie wobec raportu w sprawie “ataku torpedowego z północy”, podżegając tym samym do nienawiści wobec północy i rozpoczynając kampanię ostrej konfrontacji.

Gdy południowokoreańskie władze opublikowały wyniki śledztwa wobec sprawy zatonięcia Cheonan“, Stany Zjednoczone wydały oświadczenie popierające je, a kiedy Lee Myung Bak opublikował “oświadczenie do narodu”, Stany Zjednoczone zadeklarowały swoje stanowisko popierające je.

Jako, że północno-południowe stosunki zostały zagrożone dalszym pogarszaniem się po incydencie “Cheonan“, KRLD dołożyła wszelkich możliwych starań aby zażegnać tę poważną fazę i utorować szeroką drogę dla jedności narodowej, pokoju i zjednoczenia.

KRLD zaproponowała wysłanie zespołu śledczego KON na miejsce zdarzenia oraz utrzymywanie północno-południowych rozmów wojskowych na wysokim szczeblu i północnokoreańsko-amerykańskich rozmów wojskowych na szczeblu ogólnym w Panmunjom. Jednak wszystkie te propozycje zakończyły się niepowodzeniem.

Jednakże KRLD kontynuowała wysiłki w celu rozstrzygnięcia sprawy okrętu wojennego i ustabilizowania północno-południowych relacji za wszelką cenę, pomimo rozlicznych trudności i przeszkód.

Wzywając do definitywnego zakończenia błędnego koła konfrontacji z rodakami, spowodowanego wyżej wymienioną sprawą, memorandum kontynuuje:

Południowokoreańskie władze powinny podjąć polityczną decyzję, aby przyjąć wszystkie dotychczasowe propozycje KRLD w sprawie rozstrzygnięcia incydentu zatonięcia okrętu, jeżeli naprawdę chcą lepszych relacji północ-południe.

Po pierwsze, południowokoreańskie władze powinny bezwarunkowo zaakceptować zespół śledczy KON, przeprowadzić śledztwo wobec prawdy o tej sprawie i opublikować ją, jeśli nadal są nastawione na rozprzestrzenianie “historii o zaangażowaniu północy” w sprawę “Cheonan“.

Jesteśmy gotowi wysłać istniejący zespół śledczy KON do południowej Korei już teraz oraz posiadamy wole do przedstawienia wszystkich dowodów na temat tego incydentu w Panmunjom lub w innym uzgodnionym miejscu i chcemy wyraźnego zbadania prawdy o incydencie w oczach świata.

To czy prawda o tej sprawie zostanie pochowana w zapomnienie lub będzie zbadana w całości zależy od postawy południowokoreańskich władz.

Południowokoreańskie władze powinny okazać swoją wolę w praktyce, ujawniając kulisy konfrontacji z rodakami bazującej na konspiracyjnych spiskach i fabrykacjach, a nie tylko wypowiadać słodkie słówka wzywające do budowania zaufania i rozwijania północno-południowych relacji poprzez dialog między obiema stronami.

Po drugie, jeżeli wciąż nie są one w stanie zaakceptować zespołu śledczego KON, to powinny udzielić formalnej gwarancji, iż nie będą one więcej rozpowszechniać “historii o zaangażowaniu północy”.

Jeżeli południowokoreańskie władze nadal będą utrzymywać taką anty-północnokoreańską histerię konfrontacji jak sprawa okrętu “Cheonan”, wbrew naszym słusznym żądaniom, to zostaną one przeklęte jako bycie taką samą grupą jak grupa Lee Myung Baka, która była znana w historii narodu jako główny architekt ohydnej konspiracyjnej sprawy oraz jako horda konfrontacji i anty-zjednoczeniowi maniacy.

Naszym niezmiennym stanowiskiem jest to, że powinny one zaakceptować żądania KRLD by sprawiedliwie wyjaśnić różne podejrzenia dotyczące sprawy okrętu wojennego lub powinny raz na zawsze przestać rozpowszechniać plotki o “historii o zaangażowaniu północy”.

Po trzecie, obecne władze południowej Korei muszą zerwać z niechlubną przeszłością, zgodnie z wymogami czasów i narodu, który chce poprawy północno-południowych stosunków.

Nie powinny one dłużej umożliwiać tej sprawie tworzenie sztucznej bariery na drodze poprawy między-koreańskich stosunków i blokować drogę do rozbrojenia napięcia.

Powinny one podjąć odważną decyzję zaprzestania wszelkich konfrontacyjnych kroków, takich jak “krok przeciwko północy z 24 maja” podjęty prze reżim Lee Myung Baka w odniesieniu do sprawy “Cheonan“, jeżeli opowiadają się za poprawą północno-południowych stosunków oraz narodowym pojednaniem i jednością.

Południowokoreańskie władze powinny wykazać wolę kształtowania mądrej polityki, zgodnie z wymogami czasów i narodu, z dala od anachronicznego sposobu myślenia.