Pjongjang, 7 listopada (KCNA) — Północno-południowa wspólna buddyjska msza o zjednoczenie Korei oraz nabożeństwo nirwany miały miejsce w czwartek w Świątyni Ryongthong, w Kaesong, w KRLD, z okazji 8. rocznicy odbudowy świątyni i 912. rocznicy osiągnięcia przez buddyjskiego kapłana Uichona boskiego oświecenia.

Obecni ze strony Północy byli członkowie Komitetu Centralnego Koreańskiej Federacji Buddystów oraz kapłani i buddyści świątyni, a od strony południowej byli kapłani i buddyści z Zakonu Chonthae.

Najpierw wykonano buddyjski rytuał i wygłoszono przemówienia.

Następnie odczytano północno-południową wspólną buddyjską modlitwę o zjednoczenie kraju.

Przemawiający mówili, że Świątynia Ryongthong została pomyślnie odbudowana dzięki wysiłkom buddystów z Północy i Południa, jednak poniosła porażkę w pełnieniu roli jako seminarium na rzecz zjednoczenia.

Nieufność i konfrontacja między Północą a Południem stale rosną, drogocenne sukcesy ery 15 czerwca są deptane, a w Korei Południowej stale utrzymują się niewybaczalne akty, dodali.

Wezwali buddystów z Północy i Południa do ciężkiej pracy, jako buddyjskich świętych dla zjednoczenia, w celu poprawy stosunków między koreańskich i osiągnięcia pojednania narodu i jedności.

Wspólne oświadczenie wyraziło mocne postanowienie buddystów z Północy i Południa, że zjednoczą się w zgodzie z Dharma i jak jeden mąż włączą się do praktycznych działań na rzecz zażegnania niebezpieczeństwa wojny oraz na rzecz osiągnięcia trwałego pokoju i zjednoczenia kraju, wskazanych przez północno-południowe wspólne deklaracje.