Pjongjang, 15 sierpnia (KCNA) — 7 rozmowy między władzami Północy i Południa, w celu normalizacji pracy w Strefie Przemysłowej Kaesong, odbyły się w środę w strefie, pośród wielkiego zainteresowania i oczekiwania wszystkich Koreańczyków.

Porozumienie dotyczące normalizacji strefy, przyjęte podczas rozmów z okazji 68 rocznicy wyzwolenia Korei, przyniosło radość wszystkim Koreańczykom, mocno pragnącym poprawy relacji PółnocPołudnie.

Przyjęcie porozumienia jest szlachetną realizacją jednogłośnej chęci i woli wszystkich Koreańczyków, aby uratować strefę, wspólny skarb narodu, od kryzysu zamknięcia, oraz aby dokonać nowego przełomu w kierunku poprawy relacji między obiema stronami.

Punkty umowy odzwierciedlają wysiłki i wielkoduszną postawę KRLD oraz wyjątkową zaradność i mądrość narodu koreańskiego, aby zmniejszyć różnice między Północą a Południem w ich stanowiskach i poglądach, oraz osiągnąć ostateczny cel jakim jest normalizacja strefy, dla jej rozwoju.

W porozumieniu wyraźnie odzwierciedlona jest rana zadana mentalności Koreańczyków, w tym cierpienia i szkody wyrządzone południowokoreańskim przedsiębiorcom, z powodu problemów strefy, szerokie zrozumienie oczekiwań i pragnień Koreańczyków w kraju i zagranicą do pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim i w regionie, jak również silna wola do rozwiązania tych kwestii.

Cały proces przyjmowania porozumienia udzielił cennego doświadczenia i lekcji, że nie ma problemów nierozwiązywalnych i nie ma przeszkód nie do pokonania w stosunkach miedzy Północą a Południem, jeżeli pragnienia i interesy wspólne dla narodu są forsowane przede wszystkim, a wszystko jest im podporządkowywane.

Przyjęcie porozumienia ma wielkie znaczenie i wagę dla narodu koreańskiego, witającego 68 rocznicę wyzwolenia kraju.

Tragedia narodowego podziału, który nastąpił po radości wyzwolenia kraju, oraz dekady podziału spowodowane przez siły zewnętrzne, spotęgowały jeszcze bardziej cierpienia poniesione przez Koreańczyków, co czyni je jeszcze bardziej nie do zniesienia. Tak bardzo silny stał się naród koreański w jego dążeniach do pojednania, zjednoczenia, pokoju i dobrobytu.

Przyjęcie porozumienia w tej chwili, otworzyło perspektywę dla rozbrojenia, pomimo kilku elementów konfrontacji i braku zaufania spowodowanego przez historię podziału, oraz perspektywę dla uratowania strefy, symbolu pojednania narodowego, współpracy i zjednoczenia, poprzez mądrość i wysiłki Północy i Południa. Na tym polega znaczenie porozumienia.

Świętą sprawą narodu koreańskiego jest osiągnięcie jedności w wysiłkach na rzecz usunięcia tragedii podziału, nałożonej przez obcych.

Jeszcze większe znaczenie porozumienia leży w tym, ze zaszczepiło ono w umysłach wszystkich Koreańczyków to, że Północ i Południe z pewnością mogą otworzyć nowy etap dla pojednania, współpracy, pokoju, zjednoczenia i dobrobytu, gdy odłożą na bok różnice i będą rozwiązywać problemy jeden po drugim, w oparciu o powszechność, wraz ze zrozumieniem i szeroką wielkodusznością.

Przyjęcie porozumienia wykazuje wolę i praktyczne umiejętności Koreańczyków do chlubnego wykonywania ich misji i roli jako siły napędowej dla pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim oraz czynnego wkładu dla pokoju i stabilnego rozwoju świata, łącznie z tym regionem.

Jak pokazuje wynik rozmów, naród koreański jest odpowiedzialny za uregulowanie kwestii powstałych w relacjach PółnocPołudnie.

Północ i Południe powinny podjąć aktywne działania w celu konsolidacji osiągnięć dokonanych podczas rozmów oraz dalej rozszerzać i rozwijać pracę na rzecz narodowego pojednania, jedności, zjednoczenia i dobrobytu, według idei “Od naszego narodu dla niego samego”.

Pokojowe środowisko, warunek poprawy stosunków PółnocPołudnie, może być zrealizowane tylko poprzez wspólne wysiłki narodu koreańskiego, odpowiedzialnego za to.

Północ i Południe powinny podjąć skoordynowane działania przeciwko aktom podżegającym do bratobójczej konfrontacji i eskalacji napięcia na półwyspie, które działają wbrew chęci i woli narodu.

Niezłomną postawą rządu i ludu KRLD jest bronienie pragnienia i interesów narodu.

Będziemy również wypełniać naszą misję i obowiązek w walce o narodowe pojednanie, jedność, zjednoczenie i dobrobyt.