Pjongjang, 15 grudnia (KCNA)Kim Kuk Thae, członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei (PPK), deputowany do Najwyższego Zgromadzenia Ludowego (NZL) KRLD i przewodniczący Komisji Kontrolnej KC PPK, zmarł w dniu 13 grudnia na ostrą niewydolność serca i duszności o godzinie 18:20, w wieku 89 lat.

Urodzony w rewolucyjnej rodzinie w dniu 27 sierpnia Juche 13 (1924), wyrósł na zdolnego urzędnika pod opieką Prezydenta Kim Il Sunga po wyzwoleniu kraju i z oddaniem pracował na rzecz rozwoju partii i rewolucyjnych sił zbrojnych a także na rzecz dobrobytu socjalistycznego kraju.

W okresie powojennym, z oddaniem bronił idei i władzy partii i przywódcy, tocząc pryncypialną walkę o wyeliminowanie następstw antypartyjnych, kontrrewolucyjnych elementów frakcyjnych, wprost kwestionujących partię.

Przyczynił się również do ustanowienia solidnego monolitycznego systemu ideologicznego w całej partii oraz pewnie zapewniał kierownictwo partii nad rewolucyjnymi siłami zbrojnymi podczas pracy na odpowiedzialnych stanowiskach w KC PPK, Koreańskiej Armii Ludowej (KAL) i organach bezpieczeństwa ludowego, w okresie kompleksowej budowy socjalizmu.

Pracował jako instruktor, szef sekcji oraz wicedyrektor departamentu KC PPK od Juche 45 (1956), jako wicedyrektor Generalnego Biura Politycznego KAL i dyrektor Biura Politycznego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego od Juche 52 (1963), jako dyrektor departamentu KC PPK, dyrektor Wyższej Szkoły Partyjnej im. Kim Il Sunga oraz sekretarz KC PPK od Juche 56 (1967) a także jako przewodniczący Komisji Kontrolnej PPK od Juche 99 (2010).

Pracował jako zastępca członka, członek KC PPK od Juche 56 (1967), oraz jako członek Biura Politycznego KC PPK od września Juche 99 (2010).

Został wybrany na deputowanego do Najwyższego Zgromadzenia Ludowego IV kadencji w Juche 56 (1967) oraz pracował jako deputowany do Najwyższego Zgromadzenia Ludowego od VII kadencji w Juche 71 (1982).

Był laureatem wielu państwowych odznaczeń, w tym Orderu Kim Il Sunga i Orderu Kim Jong Ila, najwyższych orderów KRLD, oraz Orderu Flagi Narodowej 1 Klasy za jego wybitne wyczyny na rzecz partii i rewolucji, kraju i ludu.

Tego dnia nekrolog Kim Kuk Thae został wydany we wspólnym imieniu Komitetu Centralnego PPK oraz Prezydium NZL KRLD.

Zwracając uwagę na to, że Kim Ku Thae był rewolucyjnym żołnierzem wiernym PPK, który poświęcił wszystko dla triumfującego postępu rewolucyjnej sprawy Juche, wierny kierownictwu partii i przywódcy, w nekrologu napisano, że chociaż umarł to jego wyczyny dokonane na rzecz partii i rewolucji są wieczne.

Komitet Centralny PPK i Prezydium NZL KRLD ogłosiły, że ś.p. Kim Kuk Thae zostanie zorganizowany państwowy pogrzeb oraz utworzyły komitet pogrzebowy z Kim Yong Namem jako jego przewodniczącym oraz z Pak Pong Ju i 52 innymi członkami.

Komitet przekazał, że ciało zmarłego zostanie umieszczone w Sojang Club w dzielnicy Pothonggang w Pjongjangu. Będzie on przyjmował żałobników w dniu 15 grudnia od godziny 10:00 do 19:00. Karawan opuści klub w dniu 16 grudnia o godzinie 08:00.