W dniu 26 marca, japońska połączona centrala policji śledczej przeprowadziła niespodziewaną operację przeszukiwania domów urzędników Generalnego Stowarzyszenia Koreańskich Rezydentów w Japonii (Chongryon), w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego jego Stałego Komitetu Centralnego. Centrala obejmuje siły policyjne prefektur Kioto, Kanagawa, Yamaguchi i Shimane.

Japońskie władze śledcze twierdzą, że “Chongryon prawdopodobnie złamało prawo dewizowe”, nie przedstawiając jednak żadnych konkretnych dowodów materialnych.

W swoim oświadczeniu, Towarzystwo Przyjaźni KRLD-Japonia potępiło przeszukanie jako nielegalną akcję naruszającą prawo międzynarodowe, nie mówiąc już o Konstytucji Japonii i procesowym prawie karnym. W oświadczeniu czytamy:

Japońscy reakcjoniści wciąż bezpodstawnie represjonują Chongryon i Koreańczyków w Japonii, niezgodnie z prawem. Jednakże jest to pierwszy raz, gdy ich działania skierowane są przeciwko przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu Stałego Komitetu Centralnego Chongryon, którzy są deputowanymi do Najwyższego Zgromadzenia Ludowego KRLD.

Ostatnia poważna sprawa w Japonii, która stylizuje siebie na “państwo prawa” i “państwo demokratyczne”, jest niewybaczalną prowokacją i poważnym naruszeniem suwerenności KRLD.

Akcja została przeprowadzona na zlecenie Japońskiej Agencji Policyjnej i z nakazu wydanego przez organy wymiaru sprawiedliwości. Te fakty jasno dowodzą, że japońskie władze rządowe są w pełni odpowiedzialne za nieracjonalne przeszukiwania.

Japońscy reakcjoniści dokonują obecnie rozpaczliwych wysiłków na rzecz stworzenia odskoczni dla przyspieszenia ich ruchów zmieniania Japonii w prawicowe i faszystowskie państwo oraz realizują swoją ambicję stworzenia wojskowego giganta, czerpiąc korzyści z amerykańskich szalonych ruchów przeciwko KRLD.

Koreański naród nigdy nie wybaczy japońskim siłom reakcyjnym ich desperackich ruchów na rzecz stłumienia Chongryon, mających na celu ponowne doprowadzenie stosunków KRLD-Japonia do katastrofy.

Jeżeli japońskie władze szczerze pragną poprawienia stosunków na linii KRLD-Japonia, to powinny one natychmiastowo zaprzestać represjonowania Chongryon i Koreańczyków w Japonii.

Źródło: KCNA