Obecnie w KRLD, gdy narodowy system prewencji epidemicznej przeszedł w system antyepidemiczny w najwyższym trybie nadzwyczajnym, studenci uczelni medycznych angażują się w prowadzone w całym kraju intensywne działania w zakresie kontroli zdrowia obywateli.