W czwartek odbyło się doroczne spotkanie Koreańskiego Komitetu Solidarności z Kubą, które odbyło się w Klubie Dyplomatycznym Taedonggang.

Na spotkaniu obecni byli m.in przewodniczący komitetu i przewodniczący Komisji Edukacji Kim Sung Du, wiceprzewodniczący Koreańskiego Komitetu ds. Stosunków Kulturalnych z Zagranicą So Ho Won, oraz członkowie Koreańskiego Komitetu Solidarności z Kubą. Ambasador German Hermin Ferras Alvarez, oraz pracownicy ambasady Kuby w KRLD również uczestniczyli w spotkaniu.

Na spotkaniu dokonano przeglądu pracy wykonanej przez Koreański Komitet Solidarności z Kubą w ubiegłym roku, na rzecz przyjaźni i solidarności z Kubańczykami, którzy idą naprzód pod sztandarem socjalizmu, jednocześnie niszcząc sankcje imperialistów, blokadę i ruchy na rzecz izolowania i stłumienia Kuby, oraz chronią suwerenność kraju i rewolucyjne zdobycze pod kierownictwem Komunistycznej Partii Kuby.

Na spotkaniu omówiono też program działań komitetu na ten rok.