Stowarzyszenie Studiów nad Prawami Człowieka KRLD opublikowało raport na temat polityki Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wobec zapewniania prawdziwych praw człowieka jej obywatelom, wywołując wielką sensację wśród społeczności międzynarodowej.

Spotkanie informacyjne na temat raportu odbyło się w budynku siedziby ONZ w dniu 7 października.

Obecnych na konferencji było co najmniej 150 osobistości, w tym przedstawiciele dyplomatyczni i osoby związane z prawami człowieka w zagranicznych misjach krajów ONZ, przedstawiciele pozarządowych organów praw człowieka oraz korespondenci korpusu prasowego w ONZ.

Na spotkaniu informacyjnym zapoznano uczestników ze znaczeniem raportu opublikowanego przez Stowarzyszenie Studiów nad Prawami Człowieka KRLD i jego treścią, w której mowa o pryncypialnym stanowisku KRLD wobec kwestii praw człowieka i o jej wysiłkach na rzecz poprawy warunków do korzystania przez masy ludowe ze swoich praw. Udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania.

Większość uczestników właściwie zrozumiała i wyraziła sympatię wobec polityki KRLD w sprawie praw człowieka, systemu zapewniającego prawa człowieka i rzeczywistości w której obywatele w pełni korzystają ze swoich praw.

Pozytywnie docenili oni środki podjęte przez KRLD na rzecz dialogu i współpracy w dziedzinie praw człowieka oraz jej wolę współpracy.

Przedstawiciele USA i innych krajów zachodnich zachowywali jedynie milczenie w obliczu potępienia i nieufności ze względu na fakt, że “informacje” i “rezolucja” w sprawie praw człowieka w KRLD, przygotowane przez USA i Zachód, są typowym przykładem upolitycznienia praw człowieka, selektywności i podwójnych standardów.

CNN, AP, Kyodo i inne zagraniczne media obszernie zrelacjonowały przebieg spotkania informacyjnego.

Wrogie siły dokonują rozpaczliwych wysiłków na rzecz zniszczenia godnego wizerunku KRLD oraz stłumienia jej ideologii i systemu społecznego, które zostały wybrane przez Koreańczyków. Jednakże, KRLD będzie podejmować zdecydowane wysiłki w celu poradzenia sobie z takimi działaniami oraz nadal będzie podejmować spójne działania, aby zrealizować piękny sen i ideał ludzkości poprzez zintensyfikowanie budownictwa kwitnącego narodu, zapewniając jeszcze lepsze warunki dla praw człowieka i zwiększając współpracę międzynarodową w tej dziedzinie.

Źródło: KCNA