Choe Ryong Hae, dyrektor Generalnego Biura Politycznego Koreańskiej Armii Ludowej, wrócił w piątek do domu specjalnym samolotem, ze swojej wizyty w Chińskiej Republice Ludowej.