Pjongjang, 2 listopada (KCNA)Rodong Sinmun poświęca swój sobotni artykuł dziewiętnastoleciu pracy Przywódcy Kim Jong Ila “Socjalizm To Nauka”.

Socjalizm jest życiem i duszą narodu koreańskiego, mówi artykuł i kontynuuje:

Zalety i witalność socjalizmu w KRLD były w pełni widoczne od opublikowania pracy w dniu 1 listopada roku Juche 83 (1994).

Armia i lud KRLD odnoszą sukcesy pod czerwonym sztandarem rewolucji, ściśle zjednoczeni wokół Partii i Przywódcy, pomimo nieustannych ruchów imperialistów skierowanych przeciwko KRLD oraz poważnych klęsk żywiołowych i trudności gospodarczych.

W postępie w nowym stuleciu ery Juche, socjalizm jeszcze głębiej zapuścił swe korzenie w sercach ludu koreańskiego.

Nic nie jest bardziej niedorzeczne niż próby doprowadzenia do upadku socjalizmu, którego Koreańczycy bronili kosztem własnej krwi, oraz próby obalenia systemu socjalistycznego w KRLD, który wytrzymał burze rewolucji. Żadne agresywne ruchy, bezwzględne sankcje i blokady ze strony wrogów nie mogą złamać wiary Koreańczyków, którzy uważają socjalizm za swe życie i duszę.

Obecnie Koreańczycy ufają i postępują za Partią Pracy Korei jak za partią matką, która gwarantuje wartościowe życie wszystkim ludziom. Dzięki swym doświadczeniom życiowym, Koreańczycy hartują swoją wiarę w to, że socjalistyczna ojczyzna, gdzie obowiązuje polityka miłości i zaufania oraz polityka życzliwości, jest kolebką życia wiecznego, w której zapewniona jest godność człowieka, a wszystkie marzenia ludzi się spełniają.

Nic nie może podważyć lojalności i zaufania narodu koreańskiego wobec partii matki, która uważa masy ludowe jako istoty najcenniejsze i poświęca dla nich wszystko.