Sekretariat Komitetu ds. Pokojowego Zjednoczenia Korei (KPZK) wydał w środę Biuletyn Informacyjny nr. 1033, atakujący amerykańsko-południowokoreańskie wspólne ćwiczenia wojskowe Foal Eagle, które osiągnęły już szczyt.

USA i południowokoreańscy podżegacze wojenni rozpoczęli wspólne manewry desantowe o kryptonimie Ssangyong – wspólne ćwiczenia rozładunku zaopatrzenia wojskowego, oraz manewry desantowe. Oni nawet otwarli te ćwiczenia przed mediami, podżegając atmosferę wojny przeciwko KRLD.

Wspólne manewry desantowe odbywają się teraz w Phohang w prowincji Kyongsang Północny angażując marines z 3 amerykańskiego oddziału marines stacjonujących na Okinawie, amerykańską 76 specjalną grupę zadaniową, piechotę morską armii marionetek i oddziały bojowe z Australii, które wzięły udział w ostatniej Wojnie Koreańskiej, oraz wiele więcej innych agresywnych wojsk, a także ultra-nowoczesny sprzęt bojowy, taki jak szybki śmigłowiec pionowego startu i lądowania.

Manewry desantowe w Yongju w prowincji Kyongsang Północny odbędą się 25 kwietnia i wezmą w nich udział F-15K, KF-16 i inne samoloty wojskowe. Mówi się, że to pierwsze takie ćwiczenia od 22 lat, gdyż ostatnie odbyły się w 1991 roku.

W innej sprawie, USA zadeklarowało wysłanie lotniskowca o napędzie atomowym Nimitz na wody zachodniego Pacyfiku w dniu 22 kwietnia, mówiąc, że zastąpi on lotniskowiec John C. Stennis w odstraszaniu “prowokacyjnych aktów”, takich jak wystrzelenie przez Północ rakiet, oraz w ochronie i monitoringu obszaru, przy współpracy z okrętami Aegis, rozmieszczonymi w regionie zachodniego Pacyfiku, oraz nuklearnych okrętów podwodnych stacjonujących na wodach Guamu.

A jeszcze niedawno USA i południowokoreańska grupa marionetek mówiły o “zmniejszeniu zakresu ćwiczeń wojskowych”, “regulacji poziomu” i “dialogu”.

Teraz otwarcie prowadza ukierunkowane przeciwko Północy ćwiczenia wojenne, które są wyraźnym dowodem na to, że nadal trzymają się swojej wrogiej polityki względem KRLD i swej agresywnej natury, oraz, że stały się one jeszcze bardziej niebezpieczne.

Zdesperowane dążenia amerykanów i południowokoreańskich marionetkowych podżegaczy wojennych do wojny nuklearnej przeciwko KRLD jest poważną wojskową prowokacją dla rozpoczęcia wojny na Półwyspie Koreańskim za wszelką cenę. Jest to też bezmyślne naruszenie godności i suwerenności KRLD.

Poprzez szalone ćwiczenia wojenne, Amerykanie i południowokoreańska grupa starają się dać pokaz “sił zbrojnych”, aby zastraszyć KRLD i zwiększyć presję na nią, jednak takie działania tylko ujawnią ich naturę jako prowokatorów i agresorów.

Wystawili oni ćwiczenia nuklearnego ataku na KRLD, z udziałem trzech strategicznych sił nuklearnych na kontynencie amerykańskim, na Hawajach i na Guam. Nawet przenieśli do Korei Południowej amerykańskich marines z Okinawy, co jest zaimkiem zagranicznej agresji, oraz prowadza ogromne desantowe ćwiczenia operacyjne wraz z marionetkowymi południowokoreańskimi oddziałami piechoty morskiej, pod symulowanym zagrożeniem ze strony KRLD.

Nie można tego nazwać “ćwiczeniami obronnymi”.

Manewry wojenne Amerykanów i południowokoreańskich marionetek przeciwko KRLD wyraźnie ujawniają bezwstydny i zwodniczy charakter ich wezwań do “dialogu”.

Jako, że ich zwodnicza farsa “dialogu” nie działa na KRLD, USA i południowokoreańskie marionetki, w drodze rewanżu, upubliczniają mediom ćwiczenia wojenne, w rozpaczliwej próbie wzmożenia presji na KRLD.

Wszystkie fakty dowodzą, że to nie kto inny jak USA i południowokoreańscy marionetkowi podżegacze wojenni eskalują napięcie na Półwyspie Koreańskim, oraz zwiększają niebezpieczeństwo wybuchu wojny. Poważnie się mylą, jeśli myślą że mogą coś ugrać za pomocą ich lekkomyślnego szału wojennego.

To tylko zwiększa gniew i oburzenie armii i ludu KRLD.

KRLD będzie zdecydowanie przeciwdziałać swoim wrogom, nie pozostając biernym widzem ich anty-koreańskich ruchów wojennych.

Armia i lud KRLD są utrzymywani w postawie gotowości bojowej i są coraz bardziej gotowi na zadanie bezlitosnych ciosów odwetowych wrogom, jeśli tylko dokonają chociażby najmniejszej prowokacji.

Jeśli chociażby iskra spadnie na terytorium lądowe, morskie i powietrzne KRLD, to ta prowokacja zamieni się w morze ognia, a prowokatorzy i agresorzy zostaną wymazani.

Siły USA i Korei Południowej muszą jasno zadeklarować swoje stanowisko, czy chcą dialogu lub konfrontacji, pokoju lub wojny.

Jeśli nie pragną własnej samozagłady, powinni natychmiast zaprzestać ćwiczeń wojennych skierowanych przeciwko KRLD, a także przerwać wszystkie wrogie działania i prowokacje wobec KRLD.