W czwartek, rzecznik Sądu Najwyższego KRLD, udzielił następującej odpowiedzi na pytanie zadane przez KCNA, w sprawie pomówień amerykańskiego rządu i mediów, o rzekomo nieuzasadnionych działaniach prawnych podjętych przeciwko Amerykaninowi Pae Jun Ho, który popełnił zbrodnie przeciwko KRLD, oraz ich twierdzeniom, że nie był sądzony w sposób przejrzysty, a także, że próbują użyć tego problemu jako politycznej karty przetargowej:

Od 2006r. do października 2012r., Pae tworzył w Chinach bazy zajmujące się szerzeniem spisków, mających na celu obalenie rządu KRLD, poprzez szerzenie nieufności i wrogości wobec KRLD. Popełnił też takie wrogie działania, jak podjudzanie obywateli KRLD za granicą i cudzoziemców, aby popełniali wrogie działania mające na celu obalenie rządu KRLD, prowadząc złośliwą nagonkę przeciwko niej. Został złapany na gorącym uczynku i zatrzymany, podczas jego przybycia do miasta Rason w KRLD, przywożąc ze sobą wrogą wobec KRLD literaturę, w dniu 3 listopada ubiegłego roku.

Pae odwiedzał różne kościoły w USA i Korei Południowej, aby głosić konieczność i pilność obalenia rządu KRLD. Został wysłany do Chin na długą misję, jako misjonarz grupy międzynarodowego kościoła misyjnego, w kwietniu 2006 roku. Po stworzeniu swoich spiskowych baz, zamaskowanych pod różnorodnymi szyldami, w różnych częściach Chin w ciągu ostatnich sześciu lat, unikając wzroku chińskich organów bezpieczeństwa, zgromadził wokół siebie ponad 1 500 obywateli KRLD, Chin i cudzoziemców, przed którymi wygłaszał anty-koreańskie wykłady. Zapraszał nawet południowokoreańskich pastorów, szalonych w ruchach na rzecz eskalacji konfrontacji z własnymi rodakami, na wykłady, złośliwie oczerniające Ideę Juche Partii Pracy Korei i system socjalistyczny w KRLD, oraz namawiał ich do działań mających obalić jej rząd.

Planował tzw. “Operację Erico” mającą obalić KRLD, poprzez jego anty-koreańskie religijne działania, od grudnia 2010r., do marca 2012 roku. W celu realizacji tego planu, przedostał do miasta Rason co najmniej 250 studentów, którzy zostali wykształceni w spiskowych bazach prowadzonych przez niego, pod przykrywką zwykłych turystów. Nie udało mu się jednak założyć anty-koreańskiej bazy w Hotelu Rajin w mieście Rason.

Zebrał i wyprodukował kilka filmów przeciwko KRLD, aby stworzyć jej fałszywy propagandowy obraz i pokazał je wielu ludziom, aby przyłączyli się do działań mających obalić rząd KRLD. Przekupił Song Je Suk i innych obywateli KRLD, będących na zagranicznej wycieczce, aby wzięli udział w działaniach, na rzecz obalenia rządu KRLD. On odważył się popełnić tak ohydne przestępstwa, które ranią godność Najwyższego Kierownictwa KRLD.

Sąd Najwyższy KRLD przeprowadził rozprawę sądową Pae za zamkniętymi drzwiami 30 kwietnia 2013r., na jego żądanie, zgodnie z § 270 Prawa Postępowania Karnego KRLD. Ponieważ odmówił, sąd nie zezwolił na obecność adwokata, zgodnie z § 275 wyżej wymienionego prawa.

W toku postępowania, Pae przyznał się do wszystkich swoich zbrodni, które zostały wyraźnie udowodnione w sposób obiektywny, poprzez dowody i świadectwa samych świadków.

Sąd skazał go na 15 lat ciężkich robót mając na uwadze to, że szczerze wyznał wszystkie swoje zbrodnie, chociaż podchodzą one pod karę śmierci lub dożywotniego pozbawienia wolności, za próbę obalenia państwa, zgodnie z § 60 Kodeksu Karnego KRLD.

Pae będzie miał w pełni zagwarantowane prawa więźnia, zgodnie z prawem KRLD, podczas jego pobytu w więzieniu.