Biuletyn Ambasady KRL-D

13 czerwca 2015 r.

Rzecznik MSZ oskarża USA o ponowne atakowanie KRLD za wystrzeliwanie przez nią satelitów

Pjongjang, 13 czerwca

Rzecznik MSZ KRLD udzielił w zeszły piątek następującej odpowiedzi na pytanie zadane przez KCNA odnośnie amerykańskich zarzutów wobec wystrzeliwania przez KRLD satelitów do celów pokojowych:

Departament Stanu USA nakazał swojemu starszemu doradcy ds. strategii i komunikacji głośno wzywać o międzynarodową presję na KRLD, nazywając wystrzeliwanie przez nią satelitów naruszeniem “rezolucji” Rady Bezpieczeństwa ONZ, która zakazuje wykorzystywania technologii balistycznej.

Amerykańskie oskarżenia wymierzone w KRLD w sprawie sprawiedliwego i słusznego wystrzeliwania satelitów, wygłaszane pod pretekstem naruszenia “rezolucji”, są bezmyślnym naruszeniem i kwestionowaniem jej suwerenności.

Wystrzeliwanie satelitów przez KRLD do celów pokojowych jest nienaruszalne, jako że jest to wykorzystywanie niezależnego prawa suwerennego państwa, uznanego przez prawo międzynarodowe, które stoi wyżej od rezolucji RB ONZ.

Wśród państw członkowskich ONZ, USA są jedynym krajem, który odgrywa wiodącą rolę w demonizowaniu legalnego wystrzeliwania satelitów przez KRLD, co jest kolejnym przykładem wyraźnie potwierdzającym skrajnie wrogą amerykańską politykę wobec KRLD.

Amerykanie twierdzą, że wszystkie przypadki wystrzeliwania przez nich satelitów są legalne, ale wszystkie przypadki wystrzeliwania satelitów przez KRLD są nielegalne. Te naciski w stylu rabusia są objawieniem amerykańskich podwójnych standardów i ich nieżyczliwej, niepoprawnej awersji wobec KRLD.

Status KRLD jako kraju produkującego i wystrzeliwującego satelity nie może zostać zmieniony bez względu na to, jak bardzo wrogie siły będą to negować, a rozwijanie przez nią przestrzeni kosmicznej nie zostanie porzucone, bo ktoś się temu sprzeciwia.

Silnym postanowieniem KRLD jest poszerzanie granic najnowszej nauki i techniki w dziedzinie rozwoju przestrzeni kosmicznej, również w celu ochrony poczucia własnej wartości i godności narodu.

USA i inne wrogie siły nie mają innego wyjścia jak oglądać satelity KRLD pojawiające się jedna po drugiej w przestrzeni kosmicznej, aż w końcu zdadzą sobie sprawę, jak nielegalne i bardzo niedorzeczne są ich próby powstrzymania legalnego wystrzeliwania satelitów przez KRLD za pomocą wyżej wspomnianej “rezolucji”.

Biuletyn Ambasady KRL-D

13 czerwca 2015 r.