Pjongjang, 12 marca (KCNA) — Rzecznik Administracji Morskiej KRLD udzielił następującej odpowiedzi na pytanie zadane przez KCNA, w związku z niedawnym “incydentem”  z tankowcem pod banderą KRLD, który miał miejsce w Libii:

W dniu 8 marca, rząd Libii poinformował KRLD o fakcie, iż tankowiec Morning Glory pod banderą KRLD zawarł umowę dotyczącą ropy naftowej z indywidualną grupą zbrojną w Libii i nielegalnie wpłynął do portu będącego pod kontrolą tej grupy we wschodniej części Libii, oraz wezwał KRLD do podjęcia niezbędnych środków w celu rozstrzygnięcia tej sprawy poprzez oficjalne kanały.

Jeżeli chodzi o ten tankowiec, to jest to statek dowodzony przez Golden East Logistics Company z Aleksandrii w Egipcie i może on przez sześć miesięcy pływać pod banderą KRLD, zgodnie z umową zawartą przez spółkę z KRLD końcem lutego.

Zaraz po otrzymaniu informacji od strony libijskiej, KRLD natychmiast obwiniła firmę za naruszenie umowy i zażądała by statek natychmiastowo opuścił port, bez ładunku.

Oprócz tego, KRLD oficjalnie powiadomiła libijski rząd i Międzynarodową Organizację Morską o anulowaniu i usunięciu statku z rejestru KRLD oraz unieważnieniu wszystkich certyfikatów, jako że statek naruszył prawo KRLD w rejestrze statków i umowę, które zakazują statkowi przemytu ładunku i wprowadzania go w obszary dotknięte walkami, sporami lub katastrofami naturalnymi.

W związku z tym, w chwili obecnej statek nie ma nic wspólnego z KRLD i ta nie ponosi za niego żadnej odpowiedzialności.

Jednakże, niektóre zagraniczne media zrobiły dużo zamieszania, świadomie łącząc tę sprawę z KRLD, twierdząc, iż “północnokoreański statek próbował kupić ropę z Libii w sposób nielegalny” i “rząd Libii otworzył ogień do tankowca pod banderą Korei Północnej”.

Niektóre siły wprowadzają w błąd opinię publiczną,  uporczywie łącząc tę kwestię z KRLD. Ma to oczywiście na celu osiągnięcie złowrogiego celu politycznego, niszczącego jej wizerunek.

Powinny one wiedzieć, iż ani fałszywa propaganda, ani obrzucanie błotem nie mogą zniszczyć wizerunku godności KRLD.