Pjongjang, 23 sierpnia (KCNA) — W piątek, w Panmunjom odbyły się rozmowy robocze Północno-Południowego Czerwonego Krzyża.

Podczas rozmów, obie strony podjęły dyskusję na temat zorganizowania spotkania rozdzielonych rodzin i krewnych z Północy i Południa, z okazji Harvest Moon Day.

Podczas rozmów zostało przyjęte porozumienie.

Zgodnie z porozumieniem, północ i południe Korei uzgodniły zorganizowanie spotkania rozdzielonych rodzin i krewnych na Górze Kumgang, które będzie trwało od 25 do 30 września.

W spotkaniu weźmie udział po 100 osób z obu stron.

Wymienią się pisemnymi wnioskami o potwierdzenie miejsca pobytu od 200 do 250 osób z obu stron, dla ich wygody, w dniu 29 sierpnia, odpowiedziami w dniu 13 września i ostateczną listą osób, które mają wziąć udział w spotkaniu, w dniu 16 sierpnia.

Forma i metoda jednoczenia, itp. zostaną zastosowane w praktyce.

Obie strony wyślą wcześniejsze grupy na miejsce, pięć dni przed spotkaniem.

Północ i Południe zorganizują spotkania wideo 40 rodzin z każdej strony 22 i 23 października.

Obie strony podzielają poglądy na temat podjęcia kolejnego spotkania w listopadzie, oraz postanowiły utrzymywać północno-południowe rozmowy robocze i dyskutować o tym, zaraz po spotkaniu w Harvest Moon Day.

Obie strony zdecydowały się podejmować stałe wysiłki na rzecz znalezienia fundamentalnego rozwiązania kwestii rozdzielonych rodzin i krewnych, w tym na rzecz ich regularnych spotkań, potwierdzeń ich miejsca pobytu i korespondencji.

Porozumienie zostało podpisane przez Pak Yong Ila, szefa delegacji strony północnej w rozmowach roboczych Północno-Południowego Czerwonego Krzyża, oraz Ro Tok Haenga, szefa delegacji strony południowej w rozmowach roboczych Czerwonego Krzyża.