Pjongjang, 12 sierpnia (KCNA) — Tylko wtedy, gdy miłujące pokój postępowe siły z całego świata powstaną jak jeden mąż, możliwe będzie uniknięcie wojny i zapewnienie pokoju na arenie międzynarodowej.

Rodong Sinmun pisze o tym w swoim poniedziałkowym artykule:

Świat, w którym niezależne pragnienie mas ludowych stanie się rzeczywistością, będzie światem wolnym od wszelkiego rodzaju dominacji i podporządkowania oraz światem pokoju, bez jakiejkolwiek agresji i wojny.

Agresja i wojna przynoszą ludziom niewypowiedziane nieszczęście, ból, zniszczenia i grabieże, podczas gdy pokój gwarantuje postęp i rozwój ludzkości.

W związku z tym, pokój stał się powszechnym pragnieniem i najbardziej uniwersalną ideą ludzi ze wszystkich krajów, aspirujących do niezależnego życia i rozwoju.

KRLD dokonała pozytywnych wysiłków na rzecz pokoju, wspólnej aspiracji i pragnienia ludzkości.

Koreańczycy dokonują uporczywych starań, aby prowadzić niezależne i twórcze życie w pokojowym środowisku, zgodnie z wymogami obecnej epoki, która jest ultranowoczesna i wysoko cywilizowana, oraz gdzie ideał ludzkości staje się prawdą.

Każdy z nich toczy wytrwałą walkę w jedności na drodze do różanej przyszłości.

KRLD rozwinęła najbardziej racjonalne i konstruktywne propozycje odprężenia i pokoju na Półwyspie Koreańskim oraz ciężko pracowała, aby je zrealizować, pomimo eskalacji agresji i ruchów wojennych imperialistów.

KRLD nigdy nie poczyniła żadnych ustępstw w walce o pokój, ale nieustannie pozytywnie go chroniła.

Pokojowe środowisko nigdy nie przychodzi samo z siebie tylko dlatego, że ludzie tego pragną.

Może być osiągnięte jedynie poprzez walkę. Miłujący pokój ludzie z całego świata z pewnością osiągną sprawę ludzkości jaką jest pokój, gdy odważnie włączą się w działania oraz przezwyciężą trudności i próby.