Pjongjang, 23 sierpnia (KCNA)KRLD pozostaje niezmienna w swojej postawie, aby poprawić stosunki z Koreą Południową na drodze dialogu i współpracy, a nie konfrontacji, oraz utorować drogę do pokoju i dobrobytu krajowego, pisze Rodong Sinmun w swoim poniedziałkowym artykule.

Kontynuuje:

Wymogiem czasów jest to, aby zmienić między koreańskie więzi nieufności i konfrontacji w więzi zaufania i pojednania.

Konfrontacja między północą a południem Korei jest produktem polityki agresji prowadzonej przez obce siły.

Historia podziału narodu koreańskiego to gorzka lekcja, która mówi że taka eskalacja między koreańskiej konfrontacji prowadzi tylko do dalszych podziałów i strasznej katastrofy wojennej.

KRLD wezwała do zakończenia tragedii narodowego podziału i do osiągnięcia pojednania PółnocPołudnie oraz do współpracy, a także dołożyła wszelkich starań, aby to osiągnąć.

Poprawa stosunków między koreańskich jest warunkiem koniecznym do zapewnienia pokoju na Półwyspie Koreańskim oraz do osiągnięcia jednolitego rozwoju i wspólnego dobrobytu narodu.

Dla poprawy tych stosunków ważne jest przeprowadzenie energicznego wieloaspektowego dialogu, oraz kontakty, wymiana i współpraca między północą a południem Korei.

Powinny pojawić się wizyty, kontakty, dialog i współpraca między Koreańczykami wszystkich klasyfikacji społecznych na Północy i Południu oraz z zagranicy, a także dialog na poziomie władz.

Tylko wtedy, gdy ludzie z różnych środowisk, siła napędowa ruchu zjednoczenia narodowego, będą brać czynny udział w pracach na rzecz osiągnięcia jedności i zjednoczenia narodu, oraz połączą swoje wysiłki, mądrość i energię, to wtedy więzi między koreańskie mogą się kształtować odpowiednio i bardziej dynamicznie, zgodnie z wolą i pragnieniem wszystkich Koreańczyków.

Jedynym sposobem na uratowanie więzi między koreańskich od upadku jest przestrzeganie i wdrażanie Wspólnej Deklaracji 15 Czerwca i Deklaracji 4 Października, programów dla zrealizowania zjednoczenia.

Obie deklaracje służą jako programy zjednoczeniowe, wspólne dla narodu, które wszyscy Koreańczycy powinni dokładnie podtrzymywać i wdrażać.

Deklaracje te wszechstronnie dotyczą zasad i sposobów rozwiązywania problemów związanych z niezależnym zjednoczeniem kraju, poprzez wspólne wysiłki Koreańczyków.

Partia Pracy Korei i rząd KRLD jak zawsze będą dokładać nieustających i cierpliwych starań, aby ocieplić stosunki z Koreą Południową i osiągnąć historyczną sprawę zjednoczenia narodowego, poprzez wysiłki narodu koreańskiego.