Rim Hyon Su, obywatel Kanady został zwolniony z wyroku na podstawie decyzji Centralnego Sądu Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w dniu 9 sierpnia 2017 roku ze względów humanitarnych.

Skazany został wcześniej na karę pracy przymusowej w związku z wrogimi aktywnościami wymierzonymi przeciwko KRL-D.