Pjongjang, 3 października (KCNA)Ogólnokoreański Komitet ds. Realizacji Wspólnej Deklaracji 15 Czerwca (północne, południowe i zagraniczne komitety boczne) opublikował w czwartek rezolucję, z okazji szóstej rocznicy historycznej deklaracji 4 października.

Ruch zjednoczenia Koreańczyków, który w ostatnich latach dokonał stałych postępów, zainspirowany północno-południową wspólną deklaracją 15 czerwca i deklaracją 4 października, boryka się obecnie z trudnościami, informuje rezolucja i mówi dalej:

Mimo cennego sukcesu jakim było wznowienie pracy w Strefie Przemysłowej Kaesong, bez wytchnienia zostały wypowiadane uwagi zaprzeczające północno-południowym deklaracjom, a tym samym gorące oczekiwania Koreańczyków względem wznowienia wycieczek na Górę Kumgang oraz zjazdów rozdzielonych rodzin i ich bliskich zostały nie spełnione.

Ogólnokoreański Komitet ds. Realizacji Wspólnej Deklaracji 15 Czerwca, opublikował następującą rezolucję, odzwierciedlającą silną wolę otwarcia nowego etapu dla pokoju i zjednoczenia kraju, zgodnie z jednomyślnym pragnieniem i oczekiwaniem rodaków, mimo obecnych trudności i ciężkich prób:

Zawsze będziemy uważać, że kluczem do osiągnięcia narodowego zjednoczenia jest ochrona i realizacja historycznej północno-południowej wspólnej deklaracji 15 czerwca i wspólnej deklaracji 4 października.

Ogólnokoreański Komitet ds. Realizacji Wspólnej Deklaracji 15 Czerwca zachowa północno-południowe wspólne deklaracje i w pełni je wdroży, oraz zdecydowanie będzie walczył z każdą próbą ich zaprzeczenia i osłabienia.

Ogólnokoreański Komitet będzie dokonywał pozytywnych wysiłków na rzecz wznowienia i pobudzenia wieloaspektowych kontaktów, dialogu i współpracy dla realizacji północno-południowych wspólnych deklaracji.

Ogólnokoreański Komitet będzie prowadził dynamiczną walkę przeciwko ruchom konfrontacyjnym, prowadzonym przez anty-zjednoczeniowe siły w kraju i za granicą, które chcą zablokować proces naprawiania północno-południowych relacji oraz zagrażają bezpieczeństwu i pokojowi w kraju.

Każde działania na rzecz eskalacji wojskowego napięcia między Północą a Południem jest sprzeczny z duchem północno-południowych wspólnych deklaracji, zatem Ogólnokoreański Komitet będzie prowadzić energiczne ruchy na rzecz pokoju przeciwko wojnie, aby powstrzymać te działania.

Ogólnokoreański Komitet sprzeciwia się kampanii oszczerstw i wrogim działaniom sprzyjającym antagonizmom, nieufności i konfrontacji między rodakami oraz zdecydowanie odrzuca akty blokujące wymianę, współpracę i legalizację działań między organizacjami pozarządowymi dla realizacji północno-południowych wspólnych deklaracji.

Ogólnokoreański Komitet da silny impuls ruchowi zjednoczenia Koreańczyków w kraju i za granicą oraz nadal będzie zwiększał swoją odpowiedzialność i rolę w walce na rzecz utorowania szerokiej drogi dla pokoju i zjednoczenia kraju.

Ogólnokoreański Komitet stanie ramię w ramię ze wszystkimi partiami politycznymi, organizacjami i osobistościami, wspierającymi północno-południowe wspólne deklaracje oraz będzie energicznie prowadzić ogólnokrajowy ruch na rzecz ich realizacji.

Ogólnokoreański Komitet wznowi kontakty i pro-zjednoczeniowe wydarzenia między ludźmi z różnych warstw, w tym między robotnikami, rolnikami, młodzieżą i studentami, oraz kobietami i różnymi organizacjami, aby sprawić, że zapał do realizacji wspólnych deklaracji będzie stale rosnąć w każdym miejscu, w którym mieszkają Koreańczycy.