Pjongjang, 31 marca (KCNA) — Rzecznik MSZ KRLD udzielił w niedzielę następującej odpowiedzi na pytanie zadane przez KCNA, w odniesieniu do przyjęcia “rezolucji” wobec KRLD w Radzie Praw Człowieka ONZ:

Podczas 25. posiedzenia Rady Praw Człowieka ONZ opublikowano “raport” “komisji śledczej” w sprawie sytuacji praw człowieka w KRLD oraz przyjęto “rezolucję” przeciwko niej.

KRLD nie uznaje “komisji śledczej”, grupy oszustów politycznych i marionetek USA i Zachodu, oraz całkowicie sprzeciwia się i odrzuca wyżej wymienioną rezolucję, produkt błędnej wrogiej polityki wobec niej.

Niezdolne do doprowadzenia do upadku KRLD tylko poprzez kwestionowanie jej programu nuklearnego, USA i inne wrogie siły kolejno wymyślają fałszywe fakty, w dążeniu do intensyfikacji “kampanii praw człowieka” przeciwko niej, aby mieć pretekst do ingerencji w jej sprawy wewnętrzne i obalić jej system społeczny.

USA i Japonia, które są bandyckimi państwami i nieetycznymi kryminalnymi krajami pełnymi historii agresji, grabieży i morderstw wobec innych krajów i narodów, oraz Unia Europejska ukrywają swoją pełną krwi historię, stylizując się na “sędziów praw człowieka”, oraz uciekają się do oszczerstw politycznych i ataków na niezależne państwa, jako że są przesiąknięte nałogową wrogością wobec nich.

Jeśli prawa człowieka mają być szczerze omówione, to konieczne jest, aby poddać pod dyskusję przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym i ukarać przede wszystkim amerykańskie agresje na suwerenne państwa, w tym na Irak i Afganistan, ludobójstwa, przeszłe haniebne japońskie zbrodnie przeciwko ludzkości oraz mizantropię, rasową dyskryminację, szowinizm i nowy nazizm szerzący się w krajach Unii Europejskiej.

Prawa człowieka dokładnie oznaczają suwerenność narodową.

Jeśli upolitycznianie praw człowieka, selektywność i podwójne standardy prowadzone przez Stany Zjednoczone, które nie mają kwalifikacji do wypowiadania się na temat autentycznych praw człowieka, i ich świtę wciąż będą lekceważone i ignorowane, to akty kwestionowania poszczególnych krajów, z pobudek politycznych, będą z dnia na dzień coraz bardziej szalone.

KRLD będzie mocno bronić wybranej przez siebie idei i systemu socjalistycznego oraz nadal szczerze wypełniać swoje zobowiązania w zakresie międzynarodowych praw człowieka.