Koreańska Centralna Agencja Prasowa wydała w piątek następujący raport, w odniesieniu do organizacji “Specjalnego Komitetu Śledczego”:

W dniu 4 lipca 2014 r., japoński rząd oficjalnie opublikował swoją decyzję o zniesieniu sankcji wobec KRLD, takich jak specjalne ograniczenia nałożone na KRLD w zakresie wizyt personalnych, transakcji pieniężnych i wysokości środków finansowych, które mogą być przewiezione przez osoby odwiedzające KRLD, oraz o zniesieniu embarga na wejście do japońskich portów statków z misją humanitarną pod banderą KRLD, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy rządami KRLD i Japonii.

W dniu 4 lipca, KRLD zorganizowała “Specjalny Komitet Śledczy” i rozpoczęła kompleksowe dochodzenie w sprawie Japończyków zamieszkujących KRLD.

Komitet otrzymał specjalny mandat Komisji Obrony Narodowej KRLD, aby zbadać wszystkie instytucje oraz zmobilizować odpowiednie organy i osoby do prowadzenia śledztwa, w razie potrzeby.

Komitet ma przewodniczącego, wiceprzewodniczących, szefów panelowych i innych pracowników oraz posiada swoje oddziały w odpowiednich obszarach.

Przewodniczącym komitetu jest So Tae Ha, doradca ds. bezpieczeństwa Komisji Obrony Narodowej KRLD, który jest jednocześnie wiceministrem Bezpieczeństwa Państwowego. Jego wiceprzewodniczącym jest Kim Myong Chol, doradca Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego, oraz Pak Yong Sik, dyrektor departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Ludowego.

Źródło: KCNA