Pjongjang, 20 lutego (KCNA) — Centralna komisja wyborcza w wyborach deputowanych do 13. Najwyższego Zgromadzenia Ludowego KRLD wydała w środę następujący raport:

Spotkania wyborców ze wszystkich okręgów wyborczych w kraju, które wybierają deputowanych do 13. NZL, nominowały Kim Jong Una, pierwszego sekretarza Partii Pracy Korei, pierwszego przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej KRLD i naczelnego dowódcy Koreańskiej Armii Ludowej, na kandydata na deputowanego do 13. NZL.

Jego nominacja na kandydata na deputowanego do 13. NZL to wyraz absolutnego poparcia i głębokiego zaufania wszystkich żołnierzy i obywateli wobec niego oraz manifestacja ich wiary i niezłomnej rewolucyjnej woli dla osiągnięcia rewolucyjnej sprawy Juche i Songun która rozpoczęła się na Górze Paektu, pod jego kierownictwem.

Kim Jong Un w liście otwartym wyraził podziękowania wszystkim wyborcom w całym kraju i poinformował ich, że postawił być zarejestrowanym jako kandydat na deputowanego w Okręgu Wyborczym Paektusan nr. 111 w wyborach deputowanych do 13. NZL, jako że kandydat może być zarejestrowanym tylko w jednym okręgu wyborczym, zgodnie z Zasadami w sprawie Wyborów Deputowanych do Zgromadzeń Wyborczych na Wszystkich Poziomach KRLD.

Po otrzymaniu listu otwartego wysłanego przez Kim Jong Una, wszyscy wyborcy na terenie całego kraju wyrażają najwyższą chwałę i najgorętsze podziękowania wobec niego i są mocno zdeterminowani do utrzymania go jako monolitycznego centrum jedności i przywództwa oraz do zapoczątkowania rozkwitu Songun Korei, z pełnym przekonaniem i entuzjazmem by odnieść zwycięstwo.

Komitet wyborczy Okręgu Wyborczego Paektusan nr. 111 w wyborach deputowanych do 13. NZL miał zaszczyt zarejestrować jako kandydata na deputowanego do 13. NZL Kim Jong Una, który wysunął KAL jako wiarygodny pionierski oddział i silną ostoję rewolucji Songun oraz rozwinął ją jako niezrównanie potężną rewolucyjną armię Paektusan, która pewnie chroni socjalistyczny kraj i losy jego mieszkańców.

Centralna komisja wyborcza poinformowała, że Kim Jong Un został zarejestrowany jako kandydat na deputowanego do NZL do Okręgu Wyborczego Paektusan nr. 111 w wyborach deputowanych do 13. NZL KRLD.