Pekin, 12 marca (KCNA) — Na chińskiej stronie internetowej Xinhua Network opublikowano artykuł Biura Informacji Rady Państwa Chińskiej Republiki Ludowej.

Artykuł mówi, iż Stany Zjednoczone, w “Krajowym Raporcie na temat Sytuacji Praw Człowieka w 2013 roku” swojego Departamentu Stanu, przygotowanego za pomocą oszustw i fałszerstw, zwróciły oskarżycielski palec na wiele krajów świata, stylizując się na “światowego sędziego praw człowieka”.

Czytamy w nim:

W rzeczywistości, kwestia praw człowieka w USA w 2013 roku nadal jest poważna, a sytuacja praw człowieka pogarsza się stopniowo w wielu dziedzinach.

W 2013 roku, 137 osób zginęło w 30 masowych zabójstwach, które powodowały po cztery lub więcej zgonów, w Stanach Zjednoczonych.

USA zaangażowało się w szpiegowski program o kryptonimie PRISM, dopuszczając się długoterminowej i zakrojonej na szeroką skalę inwigilacji w kraju i za granicą. Program jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego i poważnym naruszeniem prawa człowieka.

Około 80 000 amerykańskich więźniów jest zamkniętych w odosobnieniu w kraju. Niektórzy byli przetrzymywani w odosobnieniu nawet przez ponad 40 lat.

USA nadal boryka się z poważną sytuacją zatrudnienia, stopa bezrobocia pozostaje na wysokim poziomie. Populacja bezdomnych w USA stale się powiększa i wzrosła o 16% od 2011 do 2013 roku.

Dyskryminacja rasowa systematycznie utrzymuje się w społeczeństwie amerykańskim. Sytuacja praw człowieka mniejszości etnicznych jest ponura.

Dyskryminacja płci nadal jest poważna, a prawa dziecka są źle chronione w USA.

Przypominając, iż Wujek Sam przeprowadził wiele ataków dronami w Pakistanie, Jemenie i innych krajach powodując śmieć wielu niewinnych cywilów, artykuł gorzko potępił USA jako najgorszego oprawcę praw człowieka narodów innych krajów.