Pjongjang, 11 listopada (KCNA)Ri Yong Chol, wicedyrektor departamentu Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei (PPK), wygłosił przemówienie w dniu 8 listopada, podczas 15. międzynarodowego zjazdu partii komunistycznych i robotniczych w Lizbonie, w Portugalii.

Kierował on delegacją PPK podczas spotkania.

W swoim przemówieniu wyraził przekonanie, że zjazd będzie ważną okazją do zachęcania postępowych ludzi z całego świata w ich walce o pomyślny rozwój sprawy socjalizmu przeciwko imperializmowi oraz do pobudzania jedności i solidarności między partiami komunistycznymi i robotniczymi różnych krajów.

Zauważając, że imperialiści stają się coraz bardziej niedyskretni w swoich ruchach na rzecz agresji i grabieży, w despotycznych i arbitralnych praktykach w różnych częściach świata dla ratowania swojego losu od upadku, powiedział, że:

Imperialiści szukają wyjścia z pogarszającego się z dnia na dzień kryzysu gospodarczego i finansowego w agresji i ruchach wojennych przeciwko innym krajom oraz zwiększają presję polityczną i wojskową, sankcje ekonomiczne, wojny psychologiczne i ingerencje w sprawy wewnętrzne.

Obecna sytuacja międzynarodowa pilnie wymaga od wszystkich partii komunistycznych i robotniczych wspierania się i współpracowania ze sobą oraz wzmocnienia więzów solidarności, pewnie opowiadając się za niepodległością i zdecydowanie utrudniając wrogim siłom naruszanie suwerenności.

Pod tym względem w pełni popieramy i aprobujemy to spotkanie, które jako główny punkt porządku obrad przyjęło kwestię dynamicznego forsowania sprawy socjalizmu, w celu przeciwdziałania desperackiej ofensywie imperializmu.

Socjalizm poniósł tymczasową bolesną porażkę z powodu ruchów imperialistów i oportunistów w latach 90 ubiegłego wieku, jednak wciąż jest żywy w sercach postępowców jako że jest prawdziwy jako nauka, a jego słuszna sprawa z pewnością zatriumfuje.

PPK jest bardzo dumna z tego, że podąża droga stałego rozwoju przez tak długi okres, od kiedy zbadała drogę socjalizmu skoncentrowanego na masach ludowych, zgodnie z własna wiarą i determinacją.

PPK zapoczątkowuje obecnie nowy wielki rozkwit we wszystkich dziedzinach socjalistycznego budownictwa pod hasłem Kimilsungizmu-Kimjongilizmu, ponieważ jej pierwszym sekretarzem jest Najwyższy Przywódca Kim Jong Un.

Kim Jong Un wyjaśnił nową prawdę historii Kimilsungizmu-Kimjongilizmu, prowadząc ideę PPK, która jest w istocie ideą traktująca masy ludowe jako najważniejszą istotę i realizującą politykę prawdziwej miłości do ludzi, poprzez uznawanie ich interesów za najważniejsze i traktując je jako absolut.

Monumentalne budowle epoki Songun, sprzyjające kulturalnemu i emocjonalnemu życiu oraz zdrowiu ludu, wyrastają w różnych częściach KRLD, a kraj zmienia się w wysoce cywilizowany naród socjalistyczny. Ta otwierająca oczy rzeczywistość przynosi radość, szczęście i tętniące życie jej ludowi.

Koreańczycy zdecydowanie sprzeciwiają się agresji i wojnie oraz żarliwiej kochają pokój niż cokolwiek innego, jako że zostali narażeni na nieustanne ćwiczenia wojenne i ciągłe zagrożenie nuklearne i szantaż ze strony USA.

PPK dokonała odpowiedzialnych i szczerych wysiłków, wspomagana przez swoją wolę do złagodzenia napięć na Półwyspie Koreańskim oraz przyczynia się do zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa w Azji Północno-Wschodniej i w reszcie świata.

Przykłada wagę do wsparcia i solidarności ze strony partii komunistycznych i robotniczych z różnych krajów w świata wobec jej słusznej walki o bezpieczeństwo na Półwyspie Koreańskim, największym na świecie punkcie zapalnym, oraz o trwały pokój i bezpieczeństwo w regionie.

Będzie jak zawsze dokładać wysiłków, wraz z partiami komunistycznymi i robotniczymi z całego świata, oraz prowadzić pozytywną walkę na rzecz obrony pokoju i bezpieczeństwa na półwyspie oraz w pozostałej części świata, a także na rzecz zwycięstwa ludzkiej sprawy niepodległości i sprawy socjalizmu.

Korzystając z okazji, po raz kolejny pragnę wyrazić głębokie podziękowania wobec partii komunistycznych i robotniczych, w tym Komunistycznej Partii Portugalii i ludziom z różnych krajów świata, za wyrażanie niezmiennego wsparcia Partii Pracy Korei i koreańskiemu ludowi w ich wysiłkach na rzecz budowania prosperującego socjalistycznego narodu i osiągnięcia niezależnego zjednoczenia kraju.

Wyraził przekonanie, że spotkanie będzie ważną okazją do wykazania jedności i solidarności między partiami komunistycznymi i robotniczymi z różnych krajów świata, dla zwycięstwa sprawy socjalizmu.