1661593_489919654511197_5835234200808056658_n

KCTU (Południowokoreańska Konfederacja Związków Zawodowych) rozpoczęła 2-nocny i 3-dniowy protest pod budynkiem “Zgromadzenia Narodowego”, aby powstrzymać przyjęcie regresywnej rewizji prawa pracy.

Oddziały KCTU przeprowadzą strajki w dniach 28-30 grudnia.

W odniesieniu tylko do demonstracji z dnia 14 listopada, 8 osób zostało uwięzionych, 4 mogą zostać uwięzione (rozpatrywane są wnioski o areszt), 5 dostało nakaz aresztowania, a 229 dostało wezwanie, na dzień dzisiejszy.

W sumie 79 związkowców i działaczy znajduje się w więzieniu.

Źródło: https://www.facebook.com/kctueng/