Premier KRLD Pak Pong Ju przeprowadził inspekcję Kompleksu Silników Sungri.

Urzędnicy i pracownicy kompleksu intensyfikują produkcję i montaż części silnikowych.

Zwiedzając kilka miejsc w kompleksie, premier szczegółowo zapoznał się z procesem produkcji.

Zwołano spotkanie konsultacyjne w celu podjęcia działań mających na celu dalsze udoskonalanie procesów produkcyjnych kompleksu oraz wytwarzanie nowoczesnych i różnorodnych silników, sprzyjających rozwojowi gospodarczemu kraju.