Pjongjang, 21 września (KCNA) — Rzecznik Komitetu ds. Pokojowego Zjednoczenia Korei wydał w sobotę następujące oświadczenie:

Dzięki szczerym propozycjom dialogu KRLD i jej pozytywnym wysiłkom, sytuacja na Półwyspie Koreańskim, która osiągnęła ekstremalną fazę, została doprowadzona do fazy odprężenia, a północno-południowe relacje są lepsze.

Jednakże, te z trudem wywalczone więzi między koreańskie ponownie są spychane w stronę poważnego kryzysu, z powodu lekkomyślnych i okrutnych działań konfrontacyjnych południowokoreańskiej grupy konserwatywnej.

Grupa nazwała szereg sukcesów osiągniętych w relacjach PółnocPołudnie skutkiem “teorii zasady”, twierdząc, że są “wynikiem procesu budowy zaufania na Półwyspie Koreańskim“, a “pryncypialna polityka wobec Północy” jest “powstrzymywaniem” KRLD.

Oczernia wycieczki na Górę Kumgang, przedsięwzięcie wspólne dla narodu, nazywając je “źródłem zarabiania pieniędzy” przez Północ. W nawiązaniu do międzynarodowych zawodów sportowych które odbywały się w KRLD zgodnie z zasadami i przepisami, jest to głupie trąbienie o “zmianach” i tym podobne.

To tak jakby winna strona wnosiła pozew jako pierwsza. To niewybaczalna kpina i obraza dobrej wiary, wielkoduszności i szczerych wysiłków KRLD.

Pomimo ekstremalnej afery konfrontacyjnej, całkowicie negującej system społeczny w KRLD, która ma miejsce w Korei Południowej, dialog i negocjacje między Północą a Południem wciąż są w toku. Jest to całkowicie przypisywane niezłomnym staraniom KRLD aby wdrożyć północno-południową wspólną deklarację.

Niemniej jednak, grupa przypisuje postępy w między koreańskiej relacjach, osiągnięte dzięki szczerym wysiłkom KRLD, jako skutek ich “teorii zasady”. Jest to bezwstydne i gangsterskie zachowanie.

Południowokoreański reżim jest teraz zajęty ćwiczeniami wojennymi i gromadzeniem broni przeciwko rodakom, w lidze z jego amerykańskim panem, wzywając do osiągnięcia “zjednoczenia w ramach demokracji liberalnej” za sceną dialogu.

Grupa szaleńczo inscenizuje niepokojące “polowanie na czarownice”, którego celem jest kampania rozbicia wszystkich postępowych demokratów, którzy wzywają do pojednania i jedności oraz zjednoczenia między Północą a Południem, poprzez oznaczanie ich jako “pro-komunistyczne elementy” i “siły pro-północne”, stawiając absurdalne zarzuty jakoby “sprawa wzniecania rebelii” była związana z Północą.

Trudno oczekiwać normalnego dialogu i rozwoju więzi między koreańskich w takiej pogrążającej się w terrorze sytuacji, gdy nawet z trudem wywalczony dialog między koreański jest wykorzystywany przez grupę dla konfrontacji z rodakami, a sama grupa staje się szalona w swoich manewrach wojennych przeciwko Północy i w represyjnej kampanii.

Komitet ds. Pokojowego Zjednoczenia Korei (KPZK) wyjaśnia następujące stanowisko w odniesieniu do panującej obecnie poważnej sytuacji:

1. KRLD przekłada spotkanie rozdzielonych rodzin i krewnych z Północy i Południa, które było zaplanowane przez Północ i Południe, aż do chwili, gdy zostanie utworzona normalna atmosfera dialogu i negocjacji.

Niemożliwe jest aby prawidłowo rozstrzygnąć jakiekolwiek kwestie humanitarne, gdy błędne koło konfrontacji będzie się utrzymywać tak długo, jak południowokoreański konserwatywny reżim będzie nadużywał dialogu i negocjacji jako środka konfrontacyjnego, traktując północno-południowe relacje jako wrogie.

KRLD oświadcza, że rozmowy na temat wznowienia wycieczek na Górę Kumgang również zostaną przełożone, gdyż południowokoreański reżim marionetkowy wykorzystuje je jako narzędzie oszczerczej kampanii przeciwko KRLD i środek konfrontacyjny.

2. KRLD będzie silnie i zdecydowanie przeciwdziałać coraz większej eskalacji prowokacji wojennej południowokoreańskiego reżimu marionetkowego przeciwko Północy.

Dialog nie może iść w parze z działaniami wojennymi.

Reżim jest w błędzie, jeśli myśli że zły nawyk, którego historia sięga czasów dyktatury gdy zdrajcy trąbili o “konfrontacji towarzyszącej dialogowi”, będzie działać w dzisiejszych czasach.

KRLD nie pozwoli na jakąkolwiek próbę prowokacji ze strony południowokoreańskich podżegaczy wojennych i będzie im stanowczo przeciwdziałać.

3. KRLD nie pozostanie biernym widzem wobec konspiracyjnych ruchów przeciwko niej i wszelkiego rodzaju represji wobec pro-zjednoczeniowych patriotów, dokonywanych pod pretekstem powiązania ich z KRLD.

Tak okrutne anty-północnokoreańskie konspiracyjne działania i ostre represje wobec pro-zjednoczeniowych patriotów w Korei Południowej tylko ujawniają prawdziwą naturę konserwatywnej grupy jako maniaków konfrontacji, gdyż ich działania są objawieniem ich skrajnej wrogości wobec rodaków.

Faszystowskie działania grupy dla wyeliminowania wszystkich, którzy wzywają do pojednania i jedności z rodakami, są tylko ukrytym zamiarem zrealizowania konfrontacyjnej polityki przeciwko KRLD.

Południowokoreański konserwatywny reżim jest całkowicie winny panującej sytuacji, jako że znieważa dialog prowadząc działania konfrontacyjne.

KRLD dołoży wszelkich starań dla rozwoju więzi między koreańskich, pokoju i dobrobytu, ale nie może ukazywać dobrej wiary i wielkoduszności wobec tych, którzy pragną realizować politykę konfrontacji aż do końca.

KRLD będzie pilnie przyglądać się przyszłym działaniom Korei Południowej.