Pjongjang, 27 grudnia (KCNA) — Rzecznik Komitetu Centralnego Generalnej Federacji Związków Zawodowych Korei opublikował w piątek oświadczenie, oskarżając południowokoreańskie marionetkowe grupy konserwatywne o mobilizację sił policyjnych dla szturmu na siedzibę Południowokoreańskiej Konfederacji Związków Zawodowych oraz o brutalne tłumienie robotników.

Jak wiadomo, w dniu 22 grudnia południowokoreańskie marionetkowe władze konserwatywne wysłały ponad 5 000 policjantów do operacji mającej na celu aresztowanie czołowych członków Związku Zawodowego Kolejarzy, strajkującego przeciwko prywatyzacji usług kolejowych. Dokonali takich faszystowskich działań jak zniszczenie przednich drzwi młotem, użycie gazu łzawiącego i uprowadzenie co najmniej 130 osób.

Wyżej wymienione krwawe represje ze strony sił policyjnych wobec robotników przypominają bezprecedensowe masakry, których dopuszczali się kolejni wojskowi faszystowscy gangsterzy, mówi oświadczenie i kontynuuje:

Są to akty barbarzyństwa, które mogą być popełnione wyłącznie przez potomków nieludzkich dyktatorów “yusin”, zwariowanych na punkcie ostrej faszystowskiej dyktatury, którzy traktują dziesiątki milionów mas pracujących jako niewolników faszystowskich rządów i wroga.

Komitet Centralny Generalnej Federacji Związków Zawodowych Korei, w imieniu wszystkich robotników z Północy, ostro potępia faszystowskie działania podjęte przez marionetkową konserwatywną grupę, która bezlitośnie depcze żądania południowokoreańskich robotników wobec podstawowych praw do życia i praw demokratycznych oraz brutalnie rozprawia się z nimi.

Strajk generalny mas pracujących przetaczający się przez całą Koreę Południową jest nieuchronnym produktem niepopularnej roboczej polityki grupy marionetek i ich ruchów na rzecz ożywienia dyktatury “yusin”.

Południowokoreańscy obywatele ze wszystkich sfer życia powstają w działaniach przeklinających obecne sfery rządzące, które czynią rozpaczliwe wysiłki na rzecz wykonywania plutokracyjnej polityki prywatyzacji i bez wahania wycofują się ze swoich zobowiązań wyborczych, przynosząc zyski maleńkiej garstce kompradorskich i monopolistycznych bogaczy, z pominięciem istnienia mas pracujących, które stanowią przeważającą większość ludności.

Ci, których opuścili ludzie pracy – mistrzowie historii, nie unikną haniebnego zniszczenia.

Wszyscy Koreańczycy będą zawsze wyrażać pełne poparcie dla mas pracujących w Korei Południowej, w ich nieugiętych działaniach na rzecz sprawiedliwości i prawdy.