Pilnujcie swoich spraw!

Stany Zjednoczone lubią bawić się w sędziego praw człowieka. Kto im dał to prawo? Bóg jeden wie. Amerykanie co roku sporządzają raport na temat praw człowieka, aby wykazać jak są one stosowane w poszczególnych krajach. Raport z 2013 roku skrytykował Chiny, Rosję, Kubę, Iran i inne kraje za zintensyfikowanie tłumienia praw człowieka. Kerry, sekretarz Departamentu Stanu USA, chełpił się, iż żaden naród nie starał się przestrzegać praw człowieka tak bardzo jak USA.

Cóż za absurdalne stwierdzenie!

Wystarczy się przyjrzeć, jak te sprawy wyglądają w USA.

Ci którzy obecnie siedzą w więzieniach, cierpią z powodu surowych kar. Liczba więzionych w jednoosobowych celach wynosi ponad 80 000, niektórzy z nich odsiadują 40 lub więcej lat. Wskaźnik zatrudnienia jest bardzo niski, a liczba bezdomnych stale rośnie – 16% pomiędzy 2011 a 2013 r.

Jakby tego było mało, nasiliły się takie zbrodnie, jak dyskryminacja rasowa, przemoc na tle seksualnym oraz okrucieństwa wobec dzieci, powodując śmierć wielu istnień ludzkich i niszcząc wiele dusz. W USA nie ma dnia, by ktoś nie został zamordowany, by nie było rozboju czy przestępstwa z użyciem broni palnej.

Amerykańskie zbrodnie przeciwko prawom człowieka wykraczają daleko poza wszelkie granice.

“Zwalczanie terroryzmu” jest ochoczo stosowane przez amerykańskich żołnierzy podczas ich zagranicznych inwazji, oraz okrutnie łamią oni prawa człowieka w innych krajach.

Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego posiada ponad 200 000 agentów, plus satelity szpiegowskie, mając na podsłuchu ponad 95% światowej komunikacji oraz fotografując prawie wszystkie obiekty na powierzchni globu.

Surowa rzeczywistość całkowicie zaprzecza twierdzeniom USA w kwestii praw człowieka.

Jedyne co pozostało USA, to pilnować swoich spraw.

Sin Kyong Sop