Mieszczący się na malowniczym brzegu rzeki Taedong Park Wodny Munsu codziennie pełen jest ludzi pracy i dzieci.