W piątek w Górach Kumgang odbyły się międzykoreańskie rozmowy Czerwonego Krzyża mające na celu wprowadzanie w życie historycznej Deklaracji Panmunjom.

Wzięła w nich udział delegacja strony północnej, której przewodniczył Pak Yong Il, wiceprzewodniczący Komitetu na rzecz Pokojowego Zjednoczenia Ojczyzny KRLD, oraz delegacja strony południowej na czele z Pak Kyong So, prezesem „Koreańskiego Narodowego Czerwonego Krzyża”.

Podczas rozmów obie strony zgodziły się na zorganizowanie spotkania rozdzielonych rodzin z północy i południa. Odbyć ma się ono w kurorcie w Górach Kumgang z okazji 15 sierpnia. Przedyskutowano praktyczne kwestie związane z przygotowaniami do spotkania. Osiągnięto również porozumienie w sprawie kontynuowania niezbędnych rozmów i kontaktów roboczych Czerwonego Krzyża w przyszłości.

Wydano wspólny komunikat prasowy.