Ceremonia rozpoczęcia prac przy połączeniu oraz modernizacji linii kolejowych i dróg północy i południa Korei na wschodnim oraz zachodnim wybrzeżu odbyła się 26 grudnia na stacji Phanmun w mieście Kaesong.

Ze strony północnej obecni byli Ri Son Gwon, przewodniczący Komitetu na Rzecz Pokojowego Zjednoczenia Kraju KRLD; oraz inni zainteresowani urzędnicy. Ze strony południowej natomiast Kim Hyon Mi, minister ziemi, infrastruktury i transportu; oraz inne zainteresowane osoby.

Obecni byli również zagraniczni goście z różnych krajów, w tym ci związani ze współpracą w zakresie budowy linii kolejowych i dróg.

Wygłoszone zostały przemówienia.

Odbyły się symboliczne wydarzenia poświęcone projektom połączenia oraz modernizacji linii kolejowych i dróg na wschodnim oraz zachodnim wybrzeżu Korei.