Organizacja Afro-Azjatyckiej Solidarności Ludowej (OAASL) wydała 4 czerwca oświadczenie, w którym potępia wrogą politykę USA wobec KRLD.

Oświadczenie wyraziło pełne poparcie wobec KRLD, w jej wysiłkach na rzecz pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim.

Zwracając uwagę na to, że podział i napięcie na Półwyspie Koreańskim są pozostałościami zimnej wojny, oświadczenie mówi:

Koreańczycy są obiektem ogromnego poświęcenia, ze względu na podział kraju.

Istnieje wiele rozdzielonych rodzin i ich bliskich, pragnących zjednoczenia całej Wojskowej Linii Demarkacyjnej.

Nadszedł czas, aby społeczność międzynarodowa podniosła głos i wywarła presję na USA, aby podjęło odważną decyzję.

Żadna sprawa nie może zostać rozwiązana tylko za pomocą słów.

Apelujemy do Ruchu Państw Niezaangażowanych i miłujących pokój ludzi z całego świata, aby nalegali na USA, żeby zawarło porozumienie pokojowe z KRLD i znormalizowało stosunki z nią, szanując jej suwerenność.

Regularne prowadzenie agresywnych ćwiczeń wojennych, z użyciem ultranowoczesnej broni, na Półwyspie Koreańskim, będzie tylko zwiększać napięcie.

Istotne jest to, aby podjąć odpowiednie kroki dla budowy zaufania.