Federacja Koreańczyków w USA opublikowała artykuł zatytułowany “Niemożliwe jest pokojowe zjednoczenie bez niepodległości” na swojej stronie internetowej.

Południowokoreański rząd marionetkowy nie jest suwerenny i działa zgodnie z poleceniami innego kraju, mówi artykuł dodając, że armia bez suwerenności jest nazywana armią marionetkową.

W 2012 roku miało nastąpić przeniesienie prawa do kierowania działaniami wojennymi wojsk południowokoreańskich z USA na rząd marionetkowy, jednakże Lee Myung Bak odroczył ten proces na rok 2015, a następnie reżim Park Geun Hye na czas nieokreślony, mówi artykuł i kontynuuje:

Południowokoreańskie władze negują suwerenność za pomocą pieniędzy. Generałowie z Korei południowej posiadają takiego ducha, że nadużycia seksualne i samobójstwa to codzienność w wojsku południa, a przemysł zbrojeniowy jest splamiony skandalami wywłaszczeń.

Uderzającą różnicą pomiędzy północą a południem jest suwerenność. Północ chroni swoją suwerenność za wszelką cenę, podczas gdy południe uporczywie neguje swoją.

Suwerenność jest kluczem do osiągnięcia pokojowego zjednoczenia kraju w duchu idei Od Naszego Narodu Dla Niego Samego.

Źródło: KCNA