Pjongjang, 31 lipca (KCNA) Dr Christof Lehmann, niemiecki ekspert od spraw międzynarodowych, opublikował na stronie internetowej NSNBC, artykuł wzywający do zmian w ONZ.

Artykuł mówi, że despotyzm znalazł się na porządku dziennym w ONZ, powołując się na fakt, że w ostatnich latach Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła szereg rezolucji wobec Korei, z powodu wystrzelenia przez nią satelity, naruszając zasady i przepisy Karty ONZ.

Każdy ze stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ posiada broń nuklearną i są oni w sytuacji, która pozwala im decydować o tym, co jest zgodne z prawem według nich, mówi artykuł i kontynuuje:

Sankcje RB ONZ mają na celu zagłodzenie i zubożenie ludzi mieszkających w KRLD, pozbawiając ich podstawowych praw, które ONZ rzekomo powinno bronić, oraz są one wprowadzane w konkretnym zamiarze tworzenia wewnętrznych napięć politycznych, jak również napięć między północą a południem podzielonego kraju.

Korea jest wizytówką Narodów Zjednoczonych. Sześć dekad po podpisaniu rozejmu, który zakończył konflikt zbrojny na Półwyspie Koreańskim, Korea pokazuje, że ONZ dłużej nie będzie już bronić bezpieczeństwa, chyba że do końca tej dekady zastaną wprowadzone radykalne i kompleksowe zmiany.

ONZ, w obecnej postaci, szybko się wypacza i zmienia się w instytucję, którą neokolonialne mocarstwa próbują wykorzystywać do nakładania sankcji na narody nie aż tak bardzo uprzywilejowane.

Nawet ślepy widzi, że dzisiaj nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość w ONZ.

ONZ działa jako agencja konfliktów. Sprawiedliwością ONZ jest dzisiaj tyrania.

My, ludzkość, nie możemy pozwolić na taką postawę.