Pjongjang, 29 marca (KCNA) — Sąd Rejonowy w Tokio podjął decyzję o umożliwieniu sprzedaży gruntów i budynku Koreańskiej Hali Generalnego Stowarzyszenia Koreańskich Rezydentów w Japonii (Chongryon), będąc kontrolowanym przez japońskie władze. Rzecznik Stowarzyszenia Demokratycznych Prawników Korei wydał w sobotę oświadczenie, w którym ujawnia niezgodności z prawem tej decyzji.

W oświadczeniu czytamy:

Niezgodność z prawem tej decyzji znajduje żywy wyraz w tym, iż sąd wybrał zdyskwalifikowaną firmę jako zwycięskiego oferenta, poprzez oszustwa i szwindle.

Sąd Rejonowy w Tokio odroczył ogłoszenie wyników aukcji Koreańskiej Hali Chongryon, która miała miejsce w październiku 2013 roku. Nagle w dniu 20 marca, sąd ponownie otworzył przetarg na nią i podjął decyzję, aby umożliwić jej sprzedaż Marunaka Holdings sp. z oo, z Japonii.

Jeśli chodzi o wyżej wymienioną spółkę, to w październiku zeszłego roku została ona już zdyskwalifikowana, jako że oferowała niższą cenę niż inni, i wycofano jej gwarancję przetargową.

Precedensem sądów japońskich jest, iż w przypadku, gdy właściwy sąd zwróci gwarancję przetargową firmie zdyskwalifikowanej, to i tak nie zezwoli jej na kupno przedmiotu aukcji.

W związku z tym nastąpiło surowe naruszenie prawa w każdym aspekcie, jako że sąd wybrał wyżej wspomnianą firmę jako zwycięskiego oferenta.

Niezgodność z prawem decyzji Sądu Rejonowego w Tokio jest również dowodem dwulicowej postawy Resolution and Collection Corporation, wierzyciela.

Gdy pojawiła się kwestia Koreańskiej Hali, korporacja wysunęła wrogie i dyskryminujące żądanie, aby Chongryon spłaciło całkowitą kwotę plus odsetki, chociaż rozstrzygnęła ona problemy pozostałych dłużników w przyjazny sposób.

Jednak korporacja zachowała milczenie wobec decyzji Sądu Rejonowego w Tokio o sprzedaży Koreańskiej Hali za cenę mniejszą niż połowa jej rzeczywistej wartości.

Japońskie władze od dawna uważały Koreańską Halę Chongryon, na której powiewa flaga KRLD, za cierń w swoim oku i uruchomiły całą gamę spisków, aby ją przejąć.

To właśnie dlatego Sąd Rejonowy w Tokio wystawił tak bezprecedensową farsę, naruszając prawo japońskie, precedensy sądów i praktyki podstawowych procedur przetargowych.

Stowarzyszenie Demokratycznych Prawników Korei kategorycznie odrzuca postanowienia Sądu Rejonowego w Tokio, oraz deklaruje wszem i wobec, iż niezgodna z prawem decyzja jest nieważna, mówi oświadczenie.

Japońskie władze powinny powstrzymać się od swoich ruchów na rzecz przejęcia Koreańskiej Hali, jeśli chociaż odrobinę myślą o swoim kraju jako “państwie prawa” i mają rzeczywisty zamiar poprawy stosunków z KRLD, podsumowuje oświadczenie.