24 grudnia powołano komisję międzynarodowej nagrody imienia Kim Jong Ila, która składa się z wybitnych osobistości politycznych, społecznych, oraz środowisk naukowych z wielu krajów. Komisja ma swoją siedzibę w New Delhi.

Nagroda będzie przyznawana wszystkim wybitnym osobistościom, które w znacznym stopniu przyczyniły się dla walki o wolność i niepodległość narodów, szerzenia pokoju, oraz rozwoju kultury.