Pjongjang, 15 sierpnia (KCNA) — Msze buddystów z Północy i Południa, modlących się o zjednoczenie kraju z okazji 15 sierpnia, odbyły się jednocześnie we wszystkich świątyniach w całej KRLD, w czwartek rano.

Obecni byli posiadacze biur Komitetu Centralnego Buddyjskiej Federacji Korei, oraz wojewódzkich, miejskich i wiejskich komitetów Federacji, a także kapłani i wierni świątyń.

Rytuały odbyły się po przemówieniach i wspólnej modlitwie buddystów z Północy i Południa, modlących się o zjednoczenie narodu.

Przemawiający i modlący się powiedzieli, że naród koreański, który żył jako jednolity naród od niepamiętnych czasów, jest obecnie podzielony od prawie 70 lat, a jego pokój poważnie zagrożony.

Wezwali buddystów z Północy i Południa, aby osiągnęli jedność w zgodzie Dharma oraz aktywnie uczestniczyli w znaczących wydarzeniach na rzecz poprawy stosunków PółnocPołudnie i wdrożenia Wspólnej Deklaracji 15 Czerwca i Deklaracji 4 Października.