W Pekinie w dniu 1 lipca odbyły się międzyrządowe rozmowy pomiędzy KRLD i Japonią.

Obecna ze strony KRLD była delegacja prowadzona przez Song Il Ho, ambasadora MSZ KRLD, a ze strony japońskiej delegacja prowadzona przez Junichi Ihara, szefa Biura ds. Azji i Oceanii przy japońskim MSZ.

Podczas rozmów, obie strony odniosły się do dotychczas prowadzonej działalności w celu wdrożenia punktów porozumienia KRLD-Japonia, osiągniętego w Sztokholmie pod koniec maja.

Strona japońska szczegółowo poinformowała stronę północnokoreańską o tym, jakie nałożone wcześniej na nią sankcje zostaną zniesione, oraz jakie obecnie mają miejsce procedury, itp.

Strona KRLD powiadomiła stronę japońską o powstaniu “specjalnego komitetu śledczego”, jego składzie, sposobie działalności oraz o formach i metodach jego działalności.

Obie strony zgodziły się podjąć niezbędne środki w najbliższych dniach, utrzymując kontakt kanałami dyplomatycznymi.

Źródło: KCNA