Międzynarodowe spotkanie paryskie na rzecz pokoju i zjednoczenia w Korei odbyło się w dniu 24 czerwca we Francji.

Wzięli w nim udział delegaci Międzynarodowego Komitetu Łącznikowego ds. Zjednoczenia i Pokoju w Korei oraz organizacji przyjaźni i solidarności z Danii, Luksemburga, Bułgarii, Polski, Belgii, Szwajcarii, Finlandii, Anglii, Irlandii, Haiti i innych krajów, francuskie osobistości z różnych warstw społecznych i generalny przedstawiciel KRLD na Francję, a także delegacja Koreańskiego Komitetu ds. Stosunków Kulturalnych z Zagranicą.

Sekretarz generalny Międzynarodowego Komitetu Łącznikowego ds. Zjednoczenia i Pokoju w Korei przedstawił na spotkaniu główne sprawozdanie, a następnie wygłoszono przemówienia.

Sekretarz generalny powiedział, że międzynarodowy ruch solidarności na rzecz samodzielnego i pokojowego zjednoczenia Korei staje się ruchem o skali światowej, a także wspomniał o ważności działań KRLD zmierzających do wzmocnienia sił atomowych w celu poradzenia sobie z agresywnymi ruchami USA.

Przewodniczący Komitetu Szwajcaria-Korea, sekretarz generalny Towarzystwa Finlandia-Korea, sekretarz generalny Towarzystwa Przyjaźni Dania-KRLD i inni przemawiający chwalili działania Prezydenta Kim Il Sunga i Przywódcy Kim Jong Ila na rzecz zjednoczenia Korei, oraz wezwali postępową ludzkość do zintensyfikowania niezmiennego poparcia i solidarności wobec walki narodu koreańskiego o zjednoczenie narodowe.

Przyjęta na spotkaniu deklaracja końcowa podkreśla potrzebę, by organizacje przyjaźni i solidarności z narodem koreańskim żądały wycofania zagranicznych wojsk z Półwyspu Koreańskiego i zniesienia amerykańskich sankcji przeciwko KRLD oraz by walczyły z fałszywą propagandą zachodnich mediów.

Wezwano także do wzmocnienia wzajemnej współpracy we wspólnym celu promowania pokoju i zjednoczenia Korei oraz do dzielenia się sukcesami i doświadczeniami.

Na spotkaniu przyjęto list do szanownego Najwyższego Przywódcy Kim Jong Una.

W międzyczasie w dniu 23 czerwca odbyły się warsztaty dotyczące kwestii Półwyspu Koreańskiego na Uniwersytecie w Sorbonie, z udziałem francuskich uczonych.

Źródło: KCNA