Pjongjang, 12 października (KCNA) — Północno-południowa wspólna modlitwa buddystów o zjednoczenie kraju z okazji 6. rocznicy odbudowy Świątyni Singye na Górze Kumgang, odbyła się w sobotę, w świątyni.

Obecni byli członkowie Komitetu Centralnego Koreańskiej Federacji Buddystów, mnisi ze Świątyni Singye oraz wierzący ze strony północnej, a także wierzący z Buddyjskiego Zakonu Jogye ze strony południowej.

Najpierw wygłoszono przemówienia a następnie wykonano rytuał buddyjski. Później odczytano wspólną północno-południową masową modlitwę buddyjską o zjednoczenie kraju.

Przemawiający mówili, że Świątynia Singye, chociaż została przywrócona do pierwotnego stanu poprzez wspólne wysiłki buddystów z Północy i Południa, nie spełnia swojej roli jako kluczowej świątyni na rzecz zjednoczenia, a nieufność i konfrontacja między Północą a Południem pogłębiają się, z powodu obturacyjnych manewrów anty-zjednoczeniowych sił konserwatywnych w kraju i za granicą. Niewybaczalne akty nadal są dokonywane, zniesławiając i ignorując cenne sukcesy epoki 15 czerwca, dodali.

Przemawiający wezwali buddystów z Północy i Południa, aby wypełnili swoją misję jako buddyjscy święci dla zjednoczenia i włączyli się w praktyczne działania na rzecz poprawy stosunków PółnocPołudnie oraz osiągnięcia pojednania i jedności narodu.

Modlitwa wyjaśnia deklarację buddystów z Północy i Południa, aby ciężko pracować na rzecz udaremnienia ruchów skierowanych przeciwko narodowi i zjednoczeniu ze strony wrogich sił w kraju i za granicą, usunąć niebezpieczeństwo wybuchu wojny oraz osiągnąć trwały pokój i zjednoczenie na tej ziemi, w zgodzie z poglądami Dharma, jak wskazują między koreańskie deklaracje.