Pjongjang, 10 lutego (KCNA) — Zbliża się dzień wyborów deputowanych do 13. Najwyższego Zgromadzenia Ludowego (NZL) KRLD.

KRLD ma korzystny system wyborczy dla mas pracujących biorących udział w tworzeniu organów władzy państwowej.

Jego zaletami są wolne i uczciwe wybory na zasadach powszechności, równości, tajności i bezpośredniości.

Zasada powszechności wyborów pozwala każdemu obywatelowi wybierać lub być wybieranym bez żadnych ograniczeń czy zastrzeżeń. W związku z tym, obywatele powyżej 17 roku życia mają prawo do udziału w wyborach deputowanych do zgromadzeń ludowych na wszystkich szczeblach, bez względu na płeć, narodowość, zawód, majątek, poziom wykształcenia, przynależność partyjną, myśl polityczną i wiarę religijną. Mogą oni również być wybieranymi na deputowanych.

Zasada równości wyborów sprawia, że każdy wyborca wybiera lub jest wybierany na zasadzie równości wobec prawa i kwalifikacji, nie dopuszczając do jakichkolwiek różnic i przywilejów wśród wyborców w wykonywaniu prawa.

Zasada bezpośredniości wyborów  pozwala wyborcom bezpośrednio oddać głos na kandydata. Nie pozwala na głosowanie przez pełnomocnika oraz umożliwia stworzenie specjalnych sub-okręgów w szpitalach, sanatoriach i w innych miejscach lub zorganizowanie mobilnych kart do głosowania dla osób którym trudno się poruszać.

Tajne głosowanie gwarantuje uczciwość wyborów.

System wyborczy w KRLD jest w pełni zgodny z zasadniczym charakterem rewolucyjnej władzy, która została ustanowiona przez masy ludowe i służy ich interesom, wolności i szczęściu.