Szanowna Wasza Ekscelencjo,

Reprezentanci 14 krajów: profesorowie, doktorzy, inżynierowie, prawnicy, w tym aktywiści praw człowieka, którzy spotkali się w dniu 8 września 2016 roku  w Pjongjangu podczas Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego pod auspicjami Międzynarodowego Instytutu Idei Juche, jednogłośnie podjęli decyzję o zwróceniu się do Waszej Ekscelencji z apelem o natychmiastowe zniesienie sankcji ekonomicznych nałożonych przez ONZ na KRLD.

Będąc naocznymi świadkami popularnej polityki KRLD i środków podejmowanych przez nią dla podniesienia standardu życia jej ludności, w pokojowy sposób w oparciu o jej własną filozofię Juchę, która oznacza, że każdy człowiek jest istotą społeczną będącą gospodarzem własnego losu i pragnącą żyć w pokoju, niezależnie i kreatywnie, przekonaliśmy się, że skierowana przeciwko KRLD propaganda USA i rządu w Seulu mówiąca, że gotowość militarna KRLD wymierzona jest przeciwko pokojowi i rozbrojeniu jest fałszywa i zwodnicza. W rzeczywistości, zamierzeniem gotowości KRLD pod względem militarnym jest udaremnienie jakiejkolwiek agresji oraz obrona suwerenności i integralności terytorialnej.

Gotowość ta ma na celu samoobronę, która jest suwerennym prawem narodu. KRLD jest zaangażowana w międzynarodową pracę na rzecz ochrony pokoju i ładu.

Uczestnicy seminarium wzywają Organizację Narodów Zjednoczonych do podjęcia natychmiastowych kroków dla zniesienia sankcji nałożonych na KRLD, ponieważ wywierają one negatywny wpływ na żywność dla dzieci i inne podstawowe artykuły użytkowe dla jej obywateli, co narusza ich prawa człowieka i tym samym stanowi naruszenie prawa międzynarodowego.

Uważamy, że sankcje ekonomiczne nałożone przez Organizację Narodów Zjednoczonych na KRLD powinny zostać zrewidowane na gruncie humanitarnym, aby udzielić pomocy i wsparcia w sytuacji strat ludzkich i materialnych spowodowanych przez ostatnie wichury i powódź w północnej części KRLD.

Przez Organizację Narodów Zjednoczonych apelujemy do sumienia wszystkich ludzi na świecie, aby nie formowali opinii o KRLD na podstawie fałszywej propagandy i kłamstw rozpowszechnianych przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników.

Z serdecznymi pozdrowieniami.

Z poważaniem

Prof. Dr Harish Gupta

W imieniu uczestników seminarium