Pjongjang, 11 stycznia (KCNA)Komitet Studencki Politechniki im. Kim Chaeka wysłał list do studentów Uniwersytetu Koreańskiego i wszystkich innych południowokoreańskich studentów, w odpowiedzi na ich powszechną kampanię rozwieszania plakatów “Jak się masz”, kampanię przetaczającą się obecnie przez Koreę Południową.

W liście zauważono, że nie duży plakat “Jak się masz” który pojawił się na Uniwersytecie Koreańskim pod koniec ubiegłego roku nie jest prostą wymianą pozdrowień, dodając:

Plakat reprezentuje uczucia każdego, komu nie żyje się w porządku ze względu na złe rządy sił konserwatywnych, które staczają życie ludu do skrajnej nędzy i bezlitośnie naruszają demokrację po przejęciu władzy poprzez różnego rodzaju złe uczynki i despotyczne praktyki.

Jest również wyrazem tłumionego przez studentów żalu wobec obecnej sytuacji w Korei Południowej, kraju wzrastającej ciemności i rozpaczy.

Studenci, którzy z pełnym entuzjazmem i nadzieją wobec przyszłości powinni być całkowicie pochłonięci nauką, pełni pięknych marzeń i idei, muszą harować i opuszczać szkołę lub popełniają samobójstwo, z powodu szybko wzrastających wydatków szkolnych. Taka jest sytuacja w Korei Południowej.

“Jak się masz” to naturalne pytanie podniesione przez młodzież i studentów, którzy cenią sprawiedliwość i prawdę oraz dążą do nowości w imieniu czasów i historii, a także reprezentuje mentalność społeczeństwa, oburzonego konserwatywnymi siłami rządzącymi, chętnymi wobec ożywiania faszystowskiej dyktatury i prowadzenia niepopularnej polityki.

Wszędzie w Korei Południowej można zobaczyć plakaty na których pisze “Nie w porządku z powodu Park Geun Hye“, “Nie w porządku z powodu ruchów na rzecz ożywienia dyktatury ‘yusin'” i “W porządku tylko wtedy, gdy Park Geun Hye ustąpi”.

Jako że wszyscy południowi Koreańczycy odpowiedzieli na pytanie studentów, nigdy nie może być dobrze w Korei Południowej, gdzie sprawiedliwość i prawda są bezlitośnie deptane, demokracja jest naruszana a życie ludu znajduje się w skrajnej nędzy, ze względu na ożywianie dyktatury “yusin”.

“Jak się masz” — to fraza służąca jako hasło walki zachęcające wszystkich Koreańczyków z Południa, aby przyłączyli się do oporu wobec dyktatury, dla demokracji.

Słuszna walka studentów na Południu o niepodległość, demokrację i zjednoczenie z pewnością przyniesie nowe społeczeństwo, nowe życie w Korei Południowej.

Cała młodzież i studenci z północnej części Korei, w tym Politechnika im. Kim Chaeka, będą jak zawsze w pełni wspierać i dopingować sprawiedliwą i świętą walkę studentów na Południu o demokrację przeciwko faszyzmowi.