Kim Yong Nam, przewodniczący Prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego KRLD, wysłał w dniu 15 czerwca wiadomość do Nicolasa Maduro, przewodniczącego Ruchu Państw Niezaangażowanych i prezydenta Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, w sprawie wycofania się USA z Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatycznych w dniu 1 czerwca, pod pretekstem jej nieopłacalności dla USA.

W liście napisał:

Jak potwierdzono, zmiany klimatyczne nie są kwestią ograniczoną wobec określonego kraju, ale sprawą globalną i mającą zasadnicze znaczenie nie tylko dla obecnych pokoleń, ale również przyszłych pokoleń i przyszłości ludzkości. W związku z tym, kwestia zmian klimatycznych jest pilnym zadaniem dla społeczności międzynarodowej, którego rozwiązanie nie może być dalej opóźniane.

Wycofanie się USA z Porozumienia Paryskiego w czasie gdy cały świat dokłada nieprzerwanych starań by chronić globalne środowisko, co jest bezpośrednio związane z przyszłością ludzkości, jest ekstremalnym wyrazem egoizmu i niższości moralnej, dążeniem do własnego dobra kosztem globalnych interesów.

Jako drugi największy emitent gazów cieplarnianych na świecie, USA są bardziej niż jakikolwiek inny kraj zobowiązane do zapobiegania globalnemu ociepleniu. Ich egoistyczne i samolubne działania negujące międzynarodowe porozumienia i obowiązki spotykają się obecnie z potępieniem i krytyką z różnych części świata.

Ruch Państw Niezaangażowanych, jako autorytatywna siła reprezentująca interesy krajów rozwijających się, powinien podjąć wspólne wysiłki w celu stanowczego potępienia i odrzucenia aroganckich i bezwstydnych działań USA, które prowadzą swoje interesy kosztem krajów rozwijających się.

Wykorzystam tę okazję by potwierdzić stanowisko KRLD w sprawie dalszego zacieśniania ścisłej współpracy z Wenezuelą i innymi krajami członkowskimi Ruchu Państw Niezaangażowanych w celu realizowania celów i zasad Ruchu i wzmacniania jego roli.

Źródło: KCNA