Pjongjang, 12 grudnia (KCNA) — Wiceprzewodniczący Najwyższego Zgromadzenia Ludowego (NZL) KRLD Kim Wan Su, szef delegacji NZL, wygłosił przemówienie podczas VI sesji plenarnej Zgromadzenia Parlamentarnego Azji w Pakistanie, w dniu 9 grudnia.

Powiedział, że parlamenty wszystkich państw członkowskich Zgromadzenia Parlamentarnego Azji powinny dołożyć wszelkich starań, aby z powodzeniem zrealizować swoje zadania w walce o budownictwo Azji, tworząc niezależny, pokojowy i zrównoważony rozwój.

Dodał:

Rząd i lud KRLD prowadzą budownictwo potęgi gospodarczej i wysiłki na rzecz poprawy standardów życia ludności jako swój cel generalny. A więc, stabilne i pokojowe otoczenie jest bardzo cenne i niezbędne dla KRLD.

Amerykańska wroga polityka wobec KRLD to przyczyna błędnego koła nasilania się napięcia, które okresowo powtarza się na Półwyspie Koreańskim, a jedynym sposobem na zapewnienie trwałego pokoju na półwyspie jest położenie kresu polityce USA.

Zgodnym stanowiskiem KRLD jest rozwiązanie narastającego napięcia na półwyspie w sposób pokojowy, poprzez dialog i negocjacje oraz przyczynienie się do pokoju i bezpieczeństwa w Azji Północno-Wschodniej.

Zjednoczenie kraju jest największym pragnieniem i najważniejszym zadaniem narodu koreańskiego.

Chociaż przed KRLD nadal stoją poważne wyzwania w jej wysiłkach na rzecz osiągnięcia krajowego zjednoczenia i pokojowego rozwoju kraju, jej mieszkańcy z pewnością odniosą ostateczne zwycięstwo, ściśle i jednomyślnie zjednoczeni wokół Najwyższego Przywódcy Kim Jong Una.

KRLD będzie stale rozwijać dobre stosunki ze wszystkimi krajami przyjaznymi wobec niej, kierując się ideą niepodległości, pokoju i przyjaźni oraz zawsze wzmacniać współpracę z krajami azjatyckimi na zasadach preferencyjnych, w szczególności.