KRLD przystąpiła do Porozumienia Paryskiego w dniu 1 sierpnia.

Dokument akcesyjny został przekazany Sekretarzowi Generalnemu ONZ.

Porozumienie Paryskie (porozumienie w sprawie zmian klimatycznych) zostało przyjęte na Konferencji Klimatycznej ONZ, która odbyła się w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 roku.

KRLD dokona pozytywnych wysiłków na rzecz rozwiązania kwestii zmian klimatycznych i ochrony globalnego środowiska, jako strona porozumienia.

Źródło: KCNA